Välkommen

Foto: Anneli Larsson
Foto: Anneli Larsson

Utgångspunkten är att människor har förmågan att göra egna val, utvecklas och växa, men en del behöver stöd. Vårt fantastiska län måste bli tryggare, mer attraktivt och mer konkurrenskraftigt. Ett bra företagsklimat är avgörande för fler och växande företag, fler jobb och ökade skatteintäkter. Förskola, skola, sjukvård och omsorg ska kännetecknas av trygghet, kvalitet och valfrihet. Jag brinner för alla barns och elevers möjlighet att nå sin fulla potential. Hedersförtryck och -våld är ett allvarligt hot mot mänskliga fri- och rättigheter, den viktigaste jämställdhetsfrågan och måste fångas upp och bekämpas brett i samhället.

I Moderaterna i Uppsala läns provval till riksdagen kom jag på plats 1. Jag är mycket glad och tacksam över det förtroende och stöd som så många av medlemmarna har visat för mig. Moderaterna i Uppsala läns nomineringskommitté har presenterat förslaget till riksdagslista inför valet 2018. Jag placerades på första plats.

Moderaterna i Uppsala läns riksdagslista fastställdes på nomineringsstämman den 25 november och valsedeln till riksdagen för Uppsala län ser ut enligt följande i toppen:

1. Marta Obminska. 2. Jessika Roswall. 3. Ulrika Karlsson. 4. Markus Lagerquist. 5. Rikard Steinholtz.

Jag fanns även på Moderaternas Hela landet-valsedel på plats 5 och på plats 5 på Moderaternas valsedel till Uppsala kommunfullmäktige. I riksdagen är jag ledamot i konstitutionsutskottet.