Välkommen

Foto: Anneli Larsson
Foto: Anneli Larsson

Utgångspunkten är att människor har förmågan att göra egna val, utvecklas och växa, men en del behöver stöd.

Vårt fantastiska län och vår kommun måste bli tryggare, mer attraktivt och mer konkurrenskraftigt. Ett bra företagsklimat är avgörande för fler och växande företag, fler jobb och ökade skatteintäkter.

Förskola, skola, sjukvård och omsorg ska kännetecknas av trygghet, kvalitet och valfrihet.

Jag brinner för alla barns och elevers möjlighet att nå sin fulla potential. Hedersförtryck och -våld är ett allvarligt hot mot mänskliga fri- och rättigheter, den viktigaste jämställdhetsfrågan och måste fångas upp och bekämpas brett i samhället.

Jag har varit riksdagsledamot för Moderaterna i Uppsala län från år 2010, med avbrott år 2014-2015 då jag var kommunalråd i Uppsala. Jag ställer inte upp till omval till riksdagen vid valet år 2022. Istället fortsätter jag som kommunpolitiker i Uppsala, på plats 3 på valsedeln.