Konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet (KU) bereder ärenden som rör grundlagarna och riksdagsordningen. Jag har varit ledamot i KU samt vice ordförande under regeringsbildningen åren 2018/2019.

KU ska dessutom årligen granska regeringens arbete. Granskningen består av två delar. Den ena går ut på att kontrollera om ministrarna följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den delen bygger på ledamöternas KU-anmälningar.

Den andra delen är en allmän granskning. KU går då igenom olika handlingar från Regeringskansliet för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena.