Debatt

Debatt & insändare

Vår satsning ger färska miljoner till äldreomsorgen

“Tillsammans med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har vi tagit initiativ till en ordentlig satsning på äldreomsorgen”, skriver Elisabeth Svantesson, Camilla Waltersson Grönvall och Marta Obminska M).

Enköpings-Posten – måndagen den 19 april 2021 på sid. 4.

Uppsalas kvinnor ska känna sig trygga ute. Moderaterna: Det här måste göras för ökad trygghet

“I ett av världens mest jämställda länder minskar kvinnors frihet”, skriver Therez Almerfors, kommunalråd Uppsala kommun
(M), Marta Obminska, riksdagsledamot från Uppsala län
(M) och Katarina Reigo, ordförande Moderatkvinnorna i
Uppsala kommun (M).

Aftonbladet – fredagen den 16 april 2021 via: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/39GBB9/uppsalas-kvinnor-ska-kanna-sig-trygga-ute .

Debatt Handling krävs – kriminalisera oskuldsoperationer och oskuldsintyg

“I Frankrike behandlas nu ett förslag om att kriminalisera utfärdandet av oskuldsintyg. Detta borde inspirera en svensk justitieminister i en regering som kallar sig feministisk, skriver riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn.”

Altinget – fredagen den 19 mars 2021 via: https://www.altinget.se/artikel/handling-kravs-kriminalisera-oskuldsoperationer-och-oskuldsintyg?fbclid=IwAR0UXOV5Y7gITrqrYxGT_I37MA4f04DWhvLbTAuaqhhOsdCMNPpPRk82y-w .

M gör det möjligt för festivaler att överleva

“Risken för en tredje pandemivåg är påtaglig, och smittbegränsande åtgärder är därför vårt främsta fokus här och nu.

Men för att evenemang av olika slag ska kunna genomföras när läget så medger behöver staten nu gå in och dela på risken som det innebär att planera för en oviss framtid.
Trots att kultur- och idrottsbranschen under lång tid larmat om den akuta situationen har regeringen inte agerat i tillräcklig utsträckning. Utan vetskap om det är möjligt med hänsyn till smittspridningsläget att genomföra arrangemang blir det svårt att planera, och dessutom medför det en stor ekonomisk risk.

Moderaterna tog därför initiativ i riksdagen och drev nyligen igenom ett evenemangsstöd för att möjliggöra kultur- och idrottsbranschens överlevnad. Detta för att stötta aktörer som har kostnader långt innan själva genomförandet, så som föreställningar, motionslopp, ungdomscuper och publikidrott. Det handlar exempelvis om Vätternrundan och Lidingöloppet men också om större kulturevenemang och konserter så som Way Out West och Sweden Rock Festival.
Tierps Motorfestival och Gefle Metal Festival”, skriver Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Viktor Wärnick, kulturpolitisk talesperson, Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län och Lars Beckman, riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Arbetarbladet – fredagen den 12 mars på sid. 32 och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-m-gor-det-mojligt-for-tierp-motorfestival-och-gefle-metal-festival-att-finnas-kvar-efter-krisen .

Gör det enklare att bygga på landet

“INSÄNDARE Trots att Sverige internationellt sett är ett väldigt glesbefolkat land så uppges ofta bristen på mark som ett hinder för bostadsbyggandet.

Orsaken är det lapptäcke av strandskydd, riksintressen och naturreservat som ligger som en våt filt över mycket av den mark som skulle kunna utgöra attraktiva boendemiljöer. Det vill vi ändra på.
Tanken bakom såväl strandskydd som riksintressen och naturreservat är god men det är uppenbart att konsekvenserna blivit orimligt stora. Det måste nås en bättre balans mellan intresset av att skydda mark och behovet av bostäder. Därför föreslår vi en rad nya åtgärder för att stärka äganderätten och tillgängliggöra mark för bostadsbyggande”, skriver Carl-Oskar Bohlin, bostadspolitisk talesperson Moderaterna, John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna, och Marta Obminska, riksdagsledamot (M), Uppsala län.

Enköpings-Posten – fredagen den 12 mars 2021 på sid. 4 och via: https://eposten.se/artikel/r96eq3xr .

Debatt: Vi möjliggör Tierp Motorfestival och Gefle Metal Festival

“Risken för en tredje pandemivåg är påtaglig, och smittbegränsande åtgärder är därför vårt främsta fokus här och nu.

Men för att evenemang av olika slag ska kunna genomföras när läget så medger behöver staten nu gå in och dela på risken som det innebär att planera för en oviss framtid, skriver Moderaterna.
Trots att kultur- och idrottsbranschen under lång tid larmat om den akuta situationen har regeringen inte agerat i tillräcklig utsträckning. Utan vetskap om det är möjligt med hänsyn till smittspridningsläget att genomföra arrangemang blir det svårt att planera, och dessutom medför det en stor ekonomisk risk”, skriver Moderaterna Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Viktor Wärnick, kulturpolitisk talesperson, Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län och Lars Beckman, riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Gefle Dagblad – torsdagen den 4 mars 2021 via: https://www.gd.se/artikel/debatt-vi-mojliggor-tierp-motorfestival-och-gefle-metal-festival .

Socialdemokraterna kan inte vifta bort elkrisen

“Svensk elproduktion har länge varit en av världens renaste och tryggaste. Men de senaste åren har något hänt. Larmrapporterna avlöser varandra om att företag inte kan expandera som man vill.
Till följd av kylan har elpriserna nu stuckit iväg rejält och mer än fördubblat jämfört med förra året. Ett oljekraftverk i Karlshamn har också tvingats att starta för att säkerställa att södra Sverige får tillräckligt med el.
Det är uppenbart att Socialdemokraternas energipolitik har misslyckats och det påverkar både företagen, hushållen och klimatet. Nu krävs en omstart av energipolitiken”, skriver Lars Hjälmered och Marta Obminska.

Enköpings-Posten – lördagen den 13 februari 2021 på sid. 4. och via: https://eposten.se/artikel/jpkon2kr .

Regeringen försummar arbetslösheten

“Istället för lägst arbetslöshet i EU – som regeringen lovade, är Sverige bland de länder som har högst arbetslöshet. Och ministrarna tycks närmast likgiltiga till hur många som förlorar jobbet i krisen.
Sverige hade redan innan coronakrisen haft en sämre utveckling på arbetsmarknaden än andra länder. Från det att Stefan Löfven blev statsminister fram till coronakrisen inleddes utvecklades både arbetslösheten och sysselsättningsgraden, jobbtillväxt i förhållande till befolkningens storlek, sämre än i något annat EU-land. Sverige har från 2014 till 2020 gått från plats tolv till plats 24 när det gäller låg arbetslöshet”, skriver Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – lördagen den 23 januari 2021 på sid. 4 och via: https://eposten.se/artikel/ly1zey9l .

Låt fler människor äga skog

“Moderaterna vill att fler människor i Sverige ska få möjlighet att äga skog. Därför föreslår vi nu att en femtedel av statliga Sveaskogs skogsinnehav ska säljas i mindre egendomar, skriver Ulf Kristersson (M), John Widegren (M) och Marta Obminska (M).”

Enköpings-Posten – måndagen den 21 december 2020 på sid. 4 och via: https://eposten.se/nyheter/artikel/lat-fler-manniskor-aga-skog/jn448m0l?fbclid=IwAR2IBmcr42-U_o3d0ENDWA-xL4KoV8TE-j0kia–9Kfx05uDh9WuK4EDu0w .

Lägg inte ner idrottsgymnasierna

“Regeringen överväger att det bara ska finnas en typ av gymnasieutbildning i kombination med elitidrott och att den ska vara riksrekryterande (riksidrottsgymnasiet, RIG). Det skulle innebära att väldigt många bra och efterfrågande utbildningar som i dag bedrivs inom ramen för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU) inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet. Ungefär hälften av alla platser på idrottsgymnasierna skulle försvinna. Det skulle medföra stora problem både för Sverige i stort och för oss i Uppsala län”, skriver Madeleine Andersson, ledamot (M), Uppsala kommunfullmäktige, Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län, Jessika Roswall, riksdagsledamot (M) för Uppsala län och Alexandra Anstrell, riksdagsledamot (M) för Stockholms län.

Upsala Nya Tidning – lördagen den 14 november 2020 på sid. 4 och via: https://unt.se/asikt/artikel/lagg-inte-ner-idrottsgymnasierna/1l73mq1r?fbclid=IwAR0Yez9nVjDeD_iNw5-OpaFt1MGPGHUvvK3C0YW5Zx3hsTbaOYoeCxhRyX0 .

Elva toppolitiker: Förebygg att personer med olämpliga motiv får inflytande

“DEBATT. Debatten om kriminella klanbaserade gruppers påverkan på politiken får inte leda till misstro mot politiker med utländsk bakgrund. Därför bör partierna förebygga olämpligt inflytande, skriver 10 riksdagsledamöter och en tidigare talman.”
Altinget – söndagen den 11 oktober 2020 via: https://www.altinget.se/artikel/elva-toppolitiker-forebygg-att-personer-med-olampliga-motiv-faar-inflytande .

Sverige behöver en helt ny kriminalpolitik

“Vi ser hur gängens makt ökar i vårt samhälle. Bara de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100 skjutningar”, skriver Ulf Kristersson (M), Partiledare Johan Forssell (M) Rättspolitisk talesperson, Lars Beckman (M) Riksdagsledamot Gävleborg och Marta Obminska (M) Riksdagsledamot Uppsala län.
Arbetarbladet – fredagen den 25 september 2020 på sid. 44. och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-sverige-behover-en-helt-ny-kriminalpolitik .

Debatt: Regeringen gör inte vad som krävs mot de kriminella gängen

“Vi ser hur gängens makt ökar i vårt samhälle. Bara de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100 skjutningar”, skriver Moderaterna Ulf Kristersson partiledare, Johan Forssell rättspolitisk talesperson, Lars Beckman
riksdagsledamot Gävleborg och Marta Obminska riksdagsledamot Uppsala län.
Gefle Dagblad – onsdagen den 23 september 2020 via: https://www.gd.se/artikel/debatt-regeringen-gor-inte-vad-som-kravs-mot-de-kriminella-gangen .

Debatt: De nya skatterna jäklas med vanliga svenskars vardag

“Regeringen lyckas inte med statens kärnuppdrag: Upprätthålla tryggheten. Däremot så hittar de på allt fler sätt att jäklas med människor”, skriver Elisabeth Svantesson (M), ekonomiskpolitisk talesperson, Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg och Marta Obminska (M), riksdagsledamot Uppsala län.

Arbetarbladet – onsdagen den 2 september 2020 via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-de-nya-skatterna-jaklas-med-vanliga-svenskars-vardag .

Dags för migrationspolitik med stark folklig förankring

“Vår önskan är en bred uppslutning kring en politik som kan få ett gediget parlamentariskt stöd och stark folklig förankring. Vi tror att en samsyn kring en sådan politik vore möjlig och kommer att arbeta vidare i enlighet med den linje vi hittills drivit i frågor som rör migration, asyl och integration. Ett ja ska vara ett ja, men ett nej ska vara ett nej”, skriver Marta Obminska, Jessika Roswall och Erik Weiman.

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 27 augusti 2020 på sid. 4 och via: https://unt.se/nyheter/artikel/dags-for-migrationspolitik-med-stark-folklig-forankring/8j89qp1r .

Debatt: Moderaterna vill minska invandringen till Sverige

“Sedan förra året har alla riksdagens partier arbetat i en kommitté för att ta fram ny migrationslagstiftning. Nu har kommittén presenterat sitt betänkande. Tyvärr lägger det inte grunden för en stram och hållbar migrationspolitik. Därför har Moderaterna valt att inte ställa sig bakom flera av förslagen” skriver Tobias Billström (M) Gruppledare, Maria Malmer Stenergard (M) Migrationspolitisk talesperson, Lars Beckman (M) Riksdagsledamot för Gävleborg och Marta Obminska Riksdagsledamot för Uppsala län.

Arbetarbladet – måndagen den 24 augusti 2020 på sid. 32 och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-moderaterna-vill-minska-invandringen-1 .

MP avgör inte vad som är oberoende media
“Debatt MP avgör inte vad som är oberoende media Replik från M om grundlagsskydd för public service”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot och ledamot i 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (M)
och Erik Ottoson, riksdagsledamot och ledamot i 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (M).
Aftonbladet – torsdagen den 20 augusti 2020 via: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3Jl1P0/mp-avgor-inte-vad-som-ar-oberoende-media .

Debatt: Vi vill minska invandringen till Sverige

“Socialdemokraterna har i stället valt att kroka arm med regeringskollegan Miljöpartiet, ett parti som vill öka invandringen, skriver Tobias Billström M, gruppledare, Maria Malmer Stenergard M, migrationspolitisk talesperson, Lars Beckman M,
riksdagsledamot för Gävleborg och Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län.”

Gefle Dagblad – tisdagen den 18 augusti 2010 via: https://www.gd.se/artikel/debatt-vi-vill-minska-invandringen-till-sverige

S valde Mp före stram invandringspolitik

“Migrationsutredningen har pågått i snart ett år. Moderaterna har arbetat aktivt och konstruktivt för en politik som respekterar den tydliga majoritet som finns i riksdagen och i opinionen för en minskad invandring och en stram, målstyrd och förutsägbar invandringspolitik. Men när avgörandets stund var inne, vek Socialdemokraterna (S) ner sig för Miljöpartiets (Mp) ohållbara och orealistiska invandringspolitik”, skriver Maria Malmer Stenergard (M) Migrationspolitisk talesperson och Marta Obminska (M) riksdagsledamot för Uppsala län.

Bålsta/Upplands-BroDirekt –  15 augusti–21 augusti 2020  på sid. 18.

Regeringen måste gå M till mötes om ett krisstöd till enskilda firmor

“De politiska beslut som fattats under våren och sommaren kommer att prägla hela 20-talet.
Och lika tydligt som att samtliga partier i riksdagen varit konstruktiva och samarbetsvilliga för att snabbt få krisåtgärder på plats, är det faktum att vi moderater har drivit regeringen framför oss för att rädda jobb och företag undan krisen. Hade inte Moderaterna lagt fram förslag om exempelvis sänkt ränta på skattekrediter och slopade arbetsgivaravgifter så hade arbetslösheten idag varit än högre. Fortfarande kämpar småföretagare varje dag för överlevnad. Nu måste regeringen gå Moderaterna till mötes även om krisstöd till enskilda firmor.” skriver Elisabeth Svantesson (M) Ekonomisk-politisk talesperson, Lars Beckman (M) Riksdagsledamot Gävleborg och Marta Obminska (M) Riksdagsledamot Uppsala län.

Arbetarbladet – lördagen den 18 juli 2020 på sid 29 och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-regeringen-maste-ga-moderaterna-till-motes-om-krisstod-till-enskilda-firmor .

Debatt: De enskilda företagarna behöver snabb hjälp

“De företagare som driver enskild firma ska inte behöva lämna hus och hem på grund av regeringens senfärdighet!” skriver Moderaterna Elisabeth Svantesson ekonomisk-politisk talesperson, Lars Beckman riksdagsledamot Gävleborg och Marta Obminska
riksdagsledamot Uppsala län.

Gefle Dagblad – tisdagen den 14 juli 2020 via: https://www.gd.se/artikel/debatt-de-enskilda-foretagarna-behover-snabb-hjalp .

Investera i infrastruktur för att rädda jobben

“De skattepengar som nu satsas bör uteslutande gå till att rädda svenska jobb. I ett läge när resandet väntas minska uppstår dessutom ett bra läge för underhåll av det svenska väg- och järnvägsnätet.” skriver Elisabeth Svantesson (M) Ekonomisk-politisk talesperson, Maria Stockhaus (M) Trafikpolitisk talesperson, Lars Beckman (M) Riksdagsledamot för Gävleborg och Marta Obminska (M) Riksdagsledamot för Uppsala län

Arbetarbladet – onsdagen den 17 juni 2020 på sid. 29 och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-investera-i-infrastruktur-for-att-radda-jobben .

Debatt: M: Investera i infrastruktur för att rädda jobben

“Att rusta upp infrastrukturen är en viktig investering när det gäller såväl att pressa tillbaka arbetslöshet som att säkerställa att hela Sverige kan resa när krisen är över, skriver Elisabeth Svantesson M ekonomisk-politisk talesperson, Maria Stockhaus M trafikpolitisk talesperson, Lars Beckman M riksdagsledamot för Gävleborg och Marta Obminska M riksdagsledamot för Uppsala län.”

Gefle Dagblad – lördagen den 13 juni 2020 via: https://www.gd.se/artikel/debatt-m-investera-i-infrastruktur-for-att-radda-jobben .

Både resebranschen och semesterkassan är hotade

“De ekonomiska följdverkningarna av covid-19 syns nu påtagligt inom fler och fler branscher. En särskilt hårt drabbad bransch är resebranschen. Det beror till stor del på att den idag gällande paketreselagen aldrig varit tänkt för en situation där en långvarig reseavrådan gäller alla länder samtidigt.” skriver Carl-Oskar Bohlin (M) Gruppledare i Civilutskottet och Marta Obminska (M) Riksdagsledamot för Uppsala län.

Ena-Håbo Tidningen – lördagen den 13 juni 2020 på sid. 23.

Ge bättre stöd till riskgrupperna

“För en del människor innebär Covid-19 en särskild risk. Det handlar exempelvis om personer med lungsjukdomar, de som har kraftigt nedsatt immunförsvar efter att ha besegrat cancer eller de som genomgått någon form av transplantation. En del av dem har kunnat jobba hemifrån, men långt ifrån alla. De som inte kunnat jobba hemifrån eller avskilt har tvingats gå till jobbet med livet som insats. Andra, som avstått från arbete, har tvingats ta sms-lån för att kunna betala hyran.

Våra välfärdssystem är inte anpassade för pandemier och behöver justeras för att kunna hantera den extraordinära situation som vi befinner oss i. Moderaterna presenterade redan i mars ett förslag om ersättning till personer i riskgrupper och deras familjemedlemmar, för att de inte ska behöva utsätta sig för onödiga risker. En enig riksdag ställde sig bakom vårt förslag den 16 april.” skriver Maria Malmer Stenergard (M), ordförande socialförsäkringsutskottet, riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönwall (M), socialpolitisk talesperson och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – lördagen den 13 juni 2020 på sid. 4 och via: https://eposten.se/nyheter/artikel/ge-battre-stod-till-riskgrupperna/8j851opj .

Stödpengar bör gå till svenska jobb

“De skattepengar som nu satsas bör uteslutande gå till att rädda svenska jobb. I ett läge när resandet väntas minska uppstår dessutom ett bra läge för underhåll av det svenska väg- och järnvägsnätet”, skriver Elisabeth Svantesson (M) ekonomisk-politisk talesperson, Maria Stockhaus (M) trafikpolitisk talesperson och Marta Obminska (M) riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – onsdagen den 10 juni 2020 via: https://eposten.se/nyheter/artikel/stodpengar-bor-ga-till-svenska-jobb/elwz791l .

Tio förslag för att skydda våra äldre

“Coronaviruset har tagit sig in både på äldreboenden och i hemtjänsten med förödande konsekvenser. Moderaterna presenterar tio förslag för att skydda våra äldre.
Äldreomsorgen kommer behöva mer resurser men det räcker inte för att komma tillrätta med smittspridningen. Därför presenterar Moderaterna ett paket för att stärka äldrevården och övrig kommunal omsorgsverksamhet”, skriver Camilla Waltersson Grönvall Socialpolitisk talesperson (M) och Marta Obminska riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Ena-Håbo Tidningen – lördagen den 6 juni 2020 på sid. 19.

M: Stärk skyddet för utsatta kvinnor

“Larmrapporter vittnar om att våld i nära relationer ökar under coronakrisen. Sverige måste ta detta på allvar och skyndsamt få på plats bättre skydd mot våldsutsatta kvinnor”, skriver Ulf Kristersson, partiledare (M), Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M) och ordförande för Moderatkvinnorna, och Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

EnköpingDirekt – torsdagen den 9 maj 2020 på sid. 19.

Företagen behöver rätt stöd att rädda jobben

“Vi vill satsa 100 miljarder per månad för att rädda de svenska jobben, skriver Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Marta Obminska.”

Enköpings-Posten – lördagen den 2 maj 2020 på sid. 4 och via: https://eposten.se/artikel/pr5kv4gr .

Sverige behöver byta ekonomisk strategi för att rädda jobben

“Vårsolen lyser – men det är nattsvart för många löntagare och företagare” […]. “Coronakrisen slår med full kraft mot svensk ekonomi” skriver Elisabeth Svantesson (M), Ekonomisk-politisk talesperson, Lars Beckman (M), Riksdagsledamot Gävleborg, och Marta Obminska (M), Riksdagsledamot Uppsala län.

Arbetarbladet – söndagen den 19 april 2020 på sid. 25 och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-sverige-behover-byta-ekonomisk-strategi-for-att-radda-jobben-1 .

Debatt: Staten måste ta ansvar för färre onödiga konkurser

“Politiken behöver göra sitt yttersta för att både stoppa smittspridning, och se till att Sverige så snart som möjligt kommer tillbaka ekonomiskt.
Företag som blomstrade för bara några veckor sedan upplever nu en väldigt svår tid, och antalet konkurser ökar dramatiskt. Moderaterna har genom hela krisen medverkat konstruktivt till bättre och mer omfattande stödpaket. Nu lägger vi fram ytterligare tre tydliga förslag för att hjälpa fler företag att ta sig igenom krisen och därmed rädda jobb”, skriver Ulf Kristersson (M), partiledare, Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg och Marta Obminska (M), riksdagsledamot Uppsala län.

Arbetarbladet – söndagen den 12 april 2020 via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-staten-maste-ta-ansvar-for-farre-onodiga-konkurser .

Staten måste ta sitt ansvar i krisen

“Sverige ställs just nu inför enorma prövningar som drabbar hela samhället i olika delar. Politiken behöver göra sitt yttersta för att både stoppa smittspridning, och se till att Sverige så snart som möjligt kommer tillbaka ekonomiskt”, skriver Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län, Carl-Oskar Bohlin (M), gruppledare i civilutskottet och Ulf Kristersson (M), partiledare.

Enköpings-Posten – fredagen den 10 april 2020 via: https://eposten.se/artikel/1r0o1mqr .

M: Rädda svenska jobb

“Sverige prövas nu – både mänskligt och ekonomiskt. Här och nu är det viktigaste att bekämpa viruset genom att hindra smittspridning och vårda sjuka. Samtidigt måste politiken hantera chocken för ekonomin. Annars hotar en massutslagning av svenska jobb. För att rädda så många jobb som möjligt vill Moderaterna ta bort arbetsgivaravgifter, och att staten betalar halva hyran för krisande företag under två månader”, skriver Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson, och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Bålsta/Upplands-BroDirekt – 4 april–10 april 2020 på sid. 26.

Stärk de utsatta barnens rättigheter

“Nu krävs en Lex Esmeralda för att skydda fler barn som fått en svår start i livet, skriver Ulf Kristersson, Camilla Waltersson Grönvall och Marta Obminska.”

Enköpings-Posten – onsdagen den 18 mars 2020 på sid. 4.

M Uppsala: “Unga brottskarriärer måste stoppas i tid”

“Brottsligheten bland unga har ökat kraftigt de senaste åren, inte minst ungdomsrån. I dag kan unga som grips för mycket grova brott vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken för återfall i brott är uppenbar. Det skapar otrygghet och skadar människors tillit till rättssamhället.
Utvecklingen är tyvärr tydlig: brottsligheten kryper allt lägre ner åldrarna”, skriver Johan Forssell (M), Rättspolitisk talesperson, och Marta Obminska (M), Riksdagsledamot för Uppsala län.

Bålsta/Upplands-BroDirekt – 22 februari–28 februari 2020 sid. 26.

Uppsala är staden med flest skottlossningar

“Nyligen var det årsskifte och vi kunde ta del av polisens statistik för antalet skjutningar för hela år 2019. Sammanställningen av siffrorna var en dyster påminnelse om det vi moderater länge varnat för. Det grova våldet ligger på historiskt höga nivåer och bara i Uppsala hade det skett 29 skjutningar. Sett till folkmängd är Uppsala staden med flest skottlossningar i Sverige”, skriver Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson, och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Upsala Nya Tidning – lördagen den 8 februari 2020 på sid. 4 och via: https://www.unt.se/asikt/debatt/uppsala-ar-staden-med-flest-skottlossningar-5508601.aspx .

M: Reformera systemet för arbetskraftsinvandring

“Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige: Vårt välstånd är beroende av att människor kommer hit och bidrar med sin kunskap och drivkraft. Men det finns också stora problem med systemet.
Sverige måste för det första göra mer för att vara ett attraktivt land för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. För det andra måste vi stoppa fusk och missbruk av dagens system”, skriver Ulf Kristersson, Partiledare (M), Maria Malmer Stenergard, Migrationspolitisk talesperson (M, Marta Obminska, Riksdagsledamot för Uppsala län, (M) och Jessika Roswall, Riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Ena-Håbo Tidningen – lördagen den 8 februari 2020 på sid. 23.

Stängning av Ringhals dålig klimatpolitik

“I början av året röstade riksdagen nej till förslaget att stoppa den förtida avvecklingen av Ringhals reaktorer 1 och 2. En reaktor stängde vid årsskiftet och den andra stänger om ett år. Detta är ett dråpslag mot klimatet och Sveriges konkurrenskraft”, skriver Lars Hjälmered, energi- och näringspolitisk talesperson (M), Lotta Olsson, riksdagsledamot näringsutskottet (M) och Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Enköpings-Posten onsdagen den 5 februari 2020 på sid. 4 och via: https://www.eposten.se/asikt/stangning-av-ringhals-dalig-klimatpolitik-unt5506665.aspx .

Företagarna är motorn i svenska välfärden

“Småföretagen måste få realistiska möjligheter att skapa livskraft inom sina egna företag, skriver representanter för Moderata företagarrådet i Uppsala län.”

Upsala Nya Tidning – lördagen den 1 februari 2020 på sid. 4 och via: https://www.unt.se/asikt/debatt/foretagarna-ar-motorn-i-svensk-valfard-5503951.aspx .

Varför sänker S skatten för dem som har mest?

“Moderaterna vill sänka skatten för alla pensionärer – dubbelt så mycket
och för dubbelt så många, jämfört med regeringen.

För oss är det här en fråga om rättvisa, skriver Marta Obminska (M) och Jessika Roswall (M), Riksdagsledamöter för Uppsala län.

Bålsta/Upplands-BroDirekt – 11 januari–17 januari 2020 på sid. 30.

Satsa mer på välfärd och polis

“Regeringen såg det kanske inte komma, men det är här nu. Gängkrig och välfärdskris. Så låt inte 2020 bli ett förlorat år. Moderaterna uppmanar nu regeringen att lägga fram en extra ändringsbudget i riksdagen för att återta kontrollen från de kriminella gängen och för att säkra välfärdens finansiering”, skriver Marta Obminska och Jessika Roswall.

Enköpings-Posten – torsdagen den 9 januari 2020 på sid. 4 och via: https://www.eposten.se/asikt/satsa-mer-pa-valfard-och-polis-unt5486808.aspx .

Svensk export är bra för klimatet

“Svensk industriexport sänker de globala koldioxidutsläppen. Ju mer Sverige exporterar och ersätter kolkraftsbaserad industri på världsmarknaden, desto mer sänks utsläppen globalt. Sveriges klimatpolitik bör därför bidra till ökad export av svenska varor”, skriver Louise Meijer (M), Miljö- och klimatpolitisk talesperson och Marta Obminska (M), Riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – måndagen den 23 december 2019 på sid. 4 och via: https://www.eposten.se/asikt/svensk-export-ar-bra-for-klimatet-unt5477892.aspx .

Höghastighetsbanor är dålig klimatpolitik

“Regeringen vill satsa på höghastighetsbanor för klimatets skull. Men experter konstaterar att klimatskulden från att bygga höghastighetsbanor inte är återbetald förrän i slutet av det här århundradet. Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor men höghastighetsbanor är dålig och dyr klimatpolitik som Moderaterna säger nej till”, skriver Louise Meijer (M),
miljö- och klimatpolitisk talesperson, Jessika Roswall (M), trafikpolitisk talesperson och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – fredagen den 15 november 2019 på sid. 4 och via: https://www.eposten.se/asikt/hoghastighetsbanor-ar-dalig-klimatpolitik-unt5450690.aspx .

Gröna miljöskatter är i själva verket röda skattehöjningar

“Miljö- och klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det krävs en kraftfull och systematisk politik som gör skillnad på riktigt”, skriver Louise Meijer (M), Miljö- och klimatpolitisk talesperson, Lars Beckman (M), Riksdagsledamot Gävleborg och Marta Obminska (M), Riksdagsledamot Uppsala län.

Arbetarbladet – tisdagen den 12 november 2019 på sid. 32 och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-regeringens-grona-miljoskatter-ar-i-praktiken-roda-skattehojningar-2 .

Stad får inte ställas mot landsbygd i frågan om bilanvändning

“Nästan alla i Sverige vill minska utsläppen från fossila bränslen. Men det får inte göras så att stad ställs mot land”, skriver Ulf Kristersson, Partiledare (M), Lars Beckman Riksdagsledamot (M), Gävleborg och Marta Obminska Riksdagsledamot (M), Uppsala län.

Arbetarbladet – söndagen den 29 september 2019 på sid. 32 och via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-stad-far-inte-stallas-mot-landsbygd-i-fragan-om-bilanvandning .

Upprepa inte Alliansens tidigare strandmisstag

“Vid två tillfällen försökte den tidigare alliansregeringen liberalisera strandskyddet, med den enda effekten att strandskyddets tillämpning kom att bli än striktare”, skriver Carl-Oskar Bohlin (M) Bostadspolitisk talesperson, John Widegren (M) Landsbygdspolitisk talesperson och Marta Obminska (M), Riksdagsledamot för Uppsala län

Bålsta/Upplands-BroDirekt 28 september-4 oktober 2019 på sid. 26.

Prioriteringarna i budgeten går åt fel håll

“Sverige är på väg in i lågkonjunktur, samtidigt som arbetslösheten nu är på högre nivåer än för fyra år sedan. Skjutningar och sprängningar präglar vardagen. Vårdköer ringlar långa och kommunernas kostnader skenar till följd av misslyckad integration. I det läget presenterar regeringen och stödpartierna en budget som inte visar på någon som helst vilja att ta tag i problemen”, Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – lördagen den 21 september 2019 på sid. 4 och via: https://www.eposten.se/asikt/felaktiga-prioriteringar-i-budgeten-unt5409768.aspx .

Debatt – M: Slopa enprocentsmålet för bistånd

“Välfärden och statens kärnverksamhet – så som polis och rättsväsende – behöver stärkas. Det kommer att kräva prioriteringar bland statens övriga utgifter. Då kan inte biståndet växa som det gjort hittills”, skriver Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson, Lars Beckman (M), riksdagsledamot, Gävleborg och Marta Obminska (M), riksdagsledamot, Uppsala län.

Arbetarbladet – fredagen den 13 september 2019 via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-m-slopa-enprocentsmalet-for-bistand och tisdagen den 17 september 2019 på sid. 32.

Moderaterna: Inför ett volymmål för asylinvandringen

“Sverige har under alltför lång tid haft hög asylinvandring, utan att ta verkligt ansvar för att de som invandrar också blir en del av Sverige. Våra integrationsproblem tar sig i dag många skepnader: skolelever utan fullständiga betyg, stor arbetslöshet, flickor som förtrycks i sina egna hem och pojkar som utsätter andra jämnåriga för våldsbrott.
En helt avgörande insikt är att vi inte kommer att lyckas med integrationen om vi inte avsevärt minskar asylinvandringen under lång tid”, skriver Tobias Billström (M), Gruppledare, Maria Malmer Stenergard (M), Migrationspolitisk talesperson och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Bålsta/Upplands-BroDirekt – 7 september–13 september 2019 på sid. 26.

Slopa preskription för våldtäkt

“För ett par månader sedan kunde en våldtäkt mot en åttaårig flicka som skedde 1995 klaras upp med hjälp av så kallad familjespårning. När tekniken går framåt måste politiken följa efter och ta sitt ansvar”, skriver Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M) och Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Enköpings-Posten – lördagen den 24 augusti 2019 på sid. 4 och via: https://www.eposten.se/asikt/slopa-preskription-for-valdtakt-unt5388749.aspx .

Vi är mitt i en integrationskris

“De senaste dagarna har väljarna fått viktiga besked från Morgan Johansson och regeringen Löfven om hur de ser på svensk invandringspolitik”, Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson, och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – torsdagen den 4 juli 2019 på sid. 4 och via: https://www.eposten.se/asikt/vi-ar-mitt-i-en-integrationskris-unt5355077.aspx .

Stärk äganderätten i grundlagen

“De fri- och rättigheter vi tillskriver människan i form av yttrandefrihet, religionsfrihet eller rörelsefrihet är alla tätt sammansvetsade med en enda rättighet: äganderätten. Det är ur individens självständighet och frihet som övriga fri- och rättigheter härleds. Därför är det hög tid att stärka denna vår mest grundläggande rättighet”, skriver Sten Storgårds, förbundssekreterare Fria Moderata Studentförbundet, och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län och ledamot i konstitutionsutskottet.

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 25 juni 2019 på sid. A4 och via: https://www.unt.se/asikt/debatt/stark-aganderatten-i-grundlagen-5344047.aspx .

Nu är läget akut – regeringens politik leder till elbrist

“En förutsättning för Sveriges välstånd har alltid varit att svensk industri haft  tillgång till leveranssäker och billig el. […]  “Vi kan inte acceptera en situation när företag inte kan etablera sig eller expandera för att det inte fi nns el.”, skriver Lars Hjälmered (M), Näringspolitisk talesperson, och Marta Obminska, Riksdagsledamot, Uppsala län.

Bålsta/Upplands-Bro Direkt – lördagen den 22 juni 2018 på sid. 26.

En ny grundlagsutredning

“Sveriges grundlagar utgör grunden för vårt samhällskontrakt. Min uppfattning är att en ny parlamentarisk grundlagsutredning ska tillsättas under denna mandatperiod. I den utredningen bör vissa befintliga bestämmelser i regeringsformen ses över. Vidare bör utredningen få i uppdrag att överväga om grundlagsskyddet i regeringsformen ska stärkas eller kompletteras samt om vissa nya rättigheter ska införas. Det handlar bland annat om att stärka individens fri- och rättigheter gentemot staten och att göra våra domstolar och grundlagar mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin.” Av jur.kand. Marta Obminska

Svensk Juristtidning – måndagen den 10 juni 2019 via: https://www.svjt.se/content/en-ny-grundlagsutredning

Sverige bäst – på övertolkningar

“Insändare Sverige är bäst i klassen när det gäller att övertolka EU-regler. Det skadar företagens konkurrenskraft och är ett problem som nästan alla företagare vittnar om. Har man i EU kommit överens om gemensamma regler, så kan det inte vara så att svenska myndigheter slentrianmässigt lägger på ännu högre krav på våra egna företagare. Det bromsar tillväxten i svenska företag och urholkar därmed vår välfärd. Övertolkningen av EU-regler måste bromsas”, skriver Jörgen Warborn (M), Marta Obminska (M), entreprenör och toppkandidat i EU-valet riksdagsledamot för Uppsala län.

Enköpings-Posten – fredagen den 24 maj 2019 via: https://eposten.se/asikt/sverige-bast-pa-overtolkningar-unt5312784.aspx och på sid. 4 lördagen den 25 maj 2019.

Obminska (M): Låt mobiler skicka koordinater till SOS Alarm

“DEBATT. Gör som Frankrike och inför att mobiler kan skicka gps-koordinater till alarmtjänsten. Detta är livsavgörande när personer som ringer 112 inte kan prata eller förklara vart de är, skriver riksdagsledamoten Marta Obminska.”

Altinget- torsdagen den 9 maj 2019 via: https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/obminska-m-laat-mobiler-skicka-koordinater-till-sos-alarm .

M stoppar EU-regelbörda som drabbar företagare

“Moderaterna har varit med och drivit igenom ett beslut i Riksdagen om att regeringen inte får genomföra EU-direktiv på ett sätt som ökar regelbördan för företag”, skriver Carl-Oskar Bohlin (M), ordförande i näringsutskottet och Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län.

Ena-Håbo Tidningen – fredagen den 5 april 2019 på sid. 27.

Tema: Rättsstat – Från MUF-kursen till verkligheten

“Det handlar om demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och en fungerande rättsstat. Det handlar om rätten att känna sig och vara trygg. Det handlar om rätten till liv och frihet, men även egendom. Och det är fortfarande statens primära uppgift”, skriver Marta Obminska är jur.kand, riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i konstitutionsutskottet. Här skriver hon om nattväktarstaten.

Svensk Linje – onsdagen den 3 april 2019 via: http://svensklinje.nu/tema-rattsstat-fran-muf-kursen-till-verkligheten/ .

S sviker människor utanför städerna

“Sveriges lands- och glesbygd och människorna som bor här är en viktig del av det som driver vårt land framåt”, skriver John Widegren och Marta Obminska.

Enköpings-Posten – lördagen den 30 mars 2019 via: https://eposten.se/asikt/s-sviker-manniskor-utanfor-staderna-unt5254610.aspx.

Skärp straffen för terrotistbrott

“Runt 300 personer bedöms ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Många av dessa har återvänt eller avser återvända till Sverige”, skriver Johan Forssell och Marta Obminska.

Enköpings-Posten – fredagen den 29 mars 2019 på sid. 4.

Elcyklar eller forskning?

“Vi är många som vill ha en förklaring till regeringens kortsiktiga syn på “långsiktighet”. Forskning förtjänar en regering som går att lita på, skriver Betty Malmberg (M) och Marta Obminska (M). Vad är viktigast för Sverige?”

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 19 mars 2019 via: https://www.unt.se/asikt/debatt/elcyklar-eller-forskning-5246447.aspx .

Kvinnor hoppar av företagande

“Många kvinnor hoppar av sina karriärer som företagare. Det är dags att sluta slå ner på den kvinnliga företagsamheten”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot (M), Uppsala län, Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) Uppsala kommun och Markus Lagerquist, kommunalråd (M) Uppsala kommun.

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 7 mars 2019 via: https://www.unt.se/asikt/debatt/kvinnor-hoppar-av-foretagande-5234540.aspx .

M: Ingrip mot rysk propaganda som sänds via Kaknästornet

“DEBATT. Rysk propaganda sänds via Kaknästornet i Stockholm till våra baltiska grannar. En utredning bör noga analysera hur vi bättre kan skydda Sverige och andra EU-länder mot propagandasändningar som är ett led i hybridkrigföring, skriver företrädare för Moderaterna.”

Altinget – onsdagen den 20 februari 2019 via: https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/m-ingrip-mot-rysk-propaganda-som-sands-via-kaknastornet .

M: Inget lönelyft för polis med den nya regeringen?

“Flera åtgärder behövs för att det ska bli mer attraktivt att arbeta som polis i Sverige. Rimliga löner är en viktig dellösning. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen tvekar att genomföra det lönelyft  för Sveriges poliser som riksdagen har beslutat om”, skriver  Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M), och Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Ena-Håbo Tidningen – 16 februari–22 februari 2019 på sid. 23.

Anpassa lagen efter den hotande extremismen

“Debatt Utländsk finansiering av trossamfund bör begränsas, skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 1 februari 2019 på sid. A4 och via: https://www.unt.se/asikt/debatt/anpassa-lagen-efter-hotande-extremism-5200009.aspx .

M: ”Dadgostar sprider dimridåer”

“Utredningen föreslår att kommunerna ska ges rätt att lösa in mark utan ersättning. Det står där ordagrant — oavsett vilka dimridåer utredaren Nooshi Dadgostar (V) försöker lägga ut, skriver” Mats Green & Marta Obminska, Moderaterna, i en slutreplik.

Dagens Samhälle – onsdagen den 30 januari 2019 via: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-dadgostar-sprider-dimridaer-25909 

Moderaterna: Höj ambitionerna för bättre assistans och ökad tillgänglighet

“I Sverige slår vi oss gärna för bröstet när vi pratar om tillgänglighet och anpassning till människor som har en funktionsnedsättning. Men verkligheten visar att vi har ett gediget arbete kvar att göra, skriver Moderaternas Lars Beckman, Marta Obminska och Ann-Charlotte Hammar Johnsson.”

Gefle Dagblad – onsdagen den 29 januari 2019 via: https://www.gd.se/artikel/debatt/moderaterna-hoj-ambitionerna-for-battre-assistans-och-okad-tillganglighet .

“Vänsterpartiet ett verkligt hot mot äganderätten”

“De långtgående inskränkningar av äganderätten som Nooshi Dadgostar (V) presenterat i sin utredning för ett snabbare bostadsbyggande visar att rätten att äga och bruka mark är hotad. Förslaget att kommuner ska ges möjlighet att överta mark från markägare är ett hot som vi moderater tar på största allvar”, skriver Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M), och
Marta Obminska, vice ordförande i konstitutionsutskottet (M).

Dagens Samhälle – onsdagen den 23 januari 2019 via: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vansterpartiet-ett-verkligt-hot-mot-aganderatten-25799 .

Problemen är utbredda

“Debatt Ingen ska behöva leva under hedersförtryck, ­skriver Marta Obminska och Fredrik Ahlstedt.”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 21 januari 2018 på sid. A4 och via: https://www.unt.se/asikt/debatt/problemen-ar-utbredda-5191431.aspx .

M: Nu stärker vi Sveriges försvar

“Försvarsmakten använder i sin kommunikation devisen ”vi låter Sverige vara i fred”. Den fångar på ett bra sätt vad målet för svensk säkerhet handlar om. För att vi ska fortsatt kunna leva i fred och ha ett samhälle som bygger på demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter måste vi ha ett trovärdigt försvar. Därför gör vi nu en historiskt stor satsning på att stärka landets försvar”, skriver Beatrice Ask, försvarspolitisk talesperson (M), Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M) och Jessika Roswall, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Enköpings-Posten – fredagen den 4 januari 2018 via: https://eposten.se/asikt/m-nu-starker-vi-sveriges-forsvar-unt5177501.aspx .

Tänk på julens hjältar

“Debatt Moderaterna vill vara ett parti för julens hjältar, och kommer därför fortsätta att värna välfärdens kärna”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot, Jessika Roswall, riksdagsledamot, Stefan Olsson, regionstyrelsens ordförande, Emilie Orring, regionråd, Fredrik Ahlstedt, kommunalråd, Therez Almerfors, kommunalråd, alla moderater från Uppsala.

Upsala Nya Tidning – söndagen den 23 december 2018 via: https://www.unt.se/asikt/debatt/tank-pa-julens-hjaltar-5171063.aspx 

Alla elever ska kunna nå sin fulla potential

“Det är inte en acceptabel utveckling att tusentals elever ställs vid sidan av. Skolan ska möjliggöra livsdrömmar, inte grusa dem. Alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Det behövs uppenbarligen en ny regering för att utvecklingen ska vändas skriver Marta Obminska.”

Arbetarbladet måndagen den 10 december 2018 via: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/m-alla-elever-ska-kunna-na-sin-fulla-potential

Hot och våld mot journalister ökar – det måste vi sätta stopp för

“Sverige har en lång tradition av att stå upp för våra medier och deras oberoende. Det är ett särskilt viktigt uppdrag idag. Allt fler journalister utsätts för hot, våld och repressalier på grund av sin rapportering. Nu måste åtgärder vidtas för att skydda medierna, menar Marta Obminska (M), vice ordförande i konstitutionsutskottet.”

I papperstidningen Medborgaren lördagen den 8 december och medborgaren.se torsdagen den 6 december 2018 via:

https://medborgaren.se/hot-och-vald-mot-journalister-okar-det-maste-vi-satta-stopp-for/?fbclid=IwAR2gWylI59UrOKiqR4WGxcrSsYnAHbwP-g5fR13SiotQmUfIhG0PagVUQ24

Sveket mot barnen – skolan ska möjliggöra livsdrömmar, inte grusa dem

“Det är inte en acceptabel utveckling att tusentals elever ställs vid sidan av. Skolan ska möjliggöra livsdrömmar, inte grusa dem. Alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Det behövs uppenbarligen en ny regering för att utvecklingen ska vändas skriver Marta Obminska.”

I papperstidningen Gefle Dagbladet lördagen den 8 december och gd.se torsdagen den 6 december 2018 via:

https://www.gd.se/artikel/debatt/sveket-mot-barnen-skolan-ska-mojliggora-livsdrommar-inte-grusa-dem?fbclid=IwAR2B80KglORikmO5SHigY8bqOFOfugZ5nLWHWrlsYYqBi3yGgZeqCZmRrfw

Dubbla straffen för gängbrott

Debatt Uppsala ska inte bli synonymt med gängkriminalitet, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 8 november 2018 via: https://www.unt.se/asikt/debatt/dubbla-straffen-for-gangbrott-5130416.aspx 

Extremismen ett hot

Debatt Oavsett politikens utformning i övrigt så bör nästa regering försöka få politisk enighet om tre viktiga åtgärder mot våldsbejakande extremism, skriver Marta Obminska (M), vice i ordförande i Konstitutionsutskottet.”

Upsala Nya Tidning – lördagen den 27 oktober 2018 via: https://www.unt.se/asikt/debatt/extremismen-ett-hot-5117520.aspx 

Varför sämre välfärd med höjd skatt?

“Vår fråga till Socialdemokraterna är varför väljarna i Uppsala län och Uppsala kommun ska betala väsentligt högre skatt och samtidigt erbjudas sämre välfärd?”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M), Stefan Olsson, regionråd i Region Uppsala (M) och Fredrik Ahlstedt, kommunalråd i Uppsala kommun (M).

Upsala Nya Tidning – lördagen den 8 september 2018 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/varfor-samre-valfard-med-hojd-skatt-5071153.aspx 

Tryggheten först

“Vi tänker aldrig acceptera en utveckling där Uppsalaborna inte längre kan känna sig trygga i det offentliga rummet, skriver moderaterna Fredrik Ahlstedt och Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 31 augusti 2018 på sid. A4 och via: www.unt.se/asikt/debatt/tryggheten-forst-5063623.aspx 

Nu tar vi tag i gängkriminaliteten

“Nu behöver vi ta tag gängkriminaliteten för att fler unga ska få känna hopp om framtiden, skriver Tobias Billström och Marta Obminska. Det kommande valet innebär ett avgörande vägval för Sverige.”

Upsala Nya Tidning – onsdagen den 28 augusti 2018 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/nu-tar-vi-tag-i-gangkriminaliteten-5061854.aspx

S har misslyckats med integrationen

“För Moderaterna är integrationen en högt prioriterad fråga, inte bara i Uppsala utan i hela Sverige, skriver Marta Obminska och Jessica Polfjärd. Vi vill att fler än i dag ska lära sig svenska, hitta ett arbete och kunna stå på egna ben.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 23 augusti 2018 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/s-har-misslyckats-med-integrationen-5056495.aspx 

Regeringens passivitet försämrar krisberedskapen

“Enligt de senaste uppgifterna härjar upp till 80 bränder runt om i Sverige som nu sprider sig fort i torra skogar och marker”, skriver Beatrice Ask och Marta Obminska, riksdagsledamöter (M).

Enköpings-Posten – måndagen den 23 juli 2018 på sid. 4 och via: http://eposten.se/asikt/passivitet-forsamrar-krisberedskapen-unt5033437.aspx 

“Hela rättskedjan behöver stärkas”

“Debatt. Moderaterna vill stärka Uppsalapolisen med 150 nya poliser och 130 nya civilanställda till år 2024. Det skriver Marta Obminska (M).”

Uppsalatidningen – torsdagen den 28 juni 2018 på sid. 31 och via: http://uppsalatidningen.se/insandaredebatt/hela-rattskedjan-behover-starkas-5012434.aspx 

Satsa på vakterna

“Ge ordningsvakter ett generellt förordnande på offentliga platser inom exempelvis en hel kommuns geografiska område, skriver Fredrik Ahlstedt och Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – söndagen den 10 juni 2018 på sid. A4 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/satsa-pa-vakterna-5002125.aspx 

“Vi vill inrätta kvalitetskrav”

“Vi värnar kvalitet och valfrihet, skriver Marta Obminska (M) i en replik på Ardalan Shekarabi (S) och Erik Pelling (S) i Uppsalatidningen nr 22.”

Uppsalatidningen – fredagen den 7 juni 2018 på sid. 14 och via: http://uppsalatidningen.se/insandaredebatt/vi-vill-inratta-kvalitetskrav-4998396.aspx 

Jobb och välfärd före bidrag

Debatt. Vi vill genomföra de största skattesänkningarna sedan år 2007 och sänka skatten med nära 500 kronor för de flesta som jobbar, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 10 maj 2018 på sid. A2 och via: http://unt.se/asikt/debatt/jobb-och-valfard-fore-bidrag-4976988.aspx 

Kan vi lita på våra myndigheter?

“Den stora frågan är hur den här broschyren ens kunde nå tryckeriet? Ett stort antal tjänstemän på de två myndigheterna borde ha skrikit ut barnperspektivet vid ett tidigt stadium. Vi kräver att regeringen omgående tillsätter en haverikommission, skriver 16 kvinnorättsdebattörer” inklusive Marta Obminska, riksdagsledamot (M) och Goodwill ambassadör för GAPF.

Dagens Samhälle – måndagen den 2 april 2018 via: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kan-vi-lita-pa-vara-myndigheter-21466 

(S) slår mot mångfalden

DEBATT Förbudet mot religiösa skolor få stora ­konsekvenser för många elever och lärare när välfungerande verksamheter läggs ned ner, ­skriver” Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län och Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Upsala Nya Tidning – söndagen den 25 mars 2018 på sid. 5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/s-slar-mot-mangfalden-4936376.aspx 

“Osäkerheten slår ut företagandet”

“FÖRETAGANDE. Antalet företag inom välfärdssektorn sjunker i Uppsala. Vilket påverkar patienter och brukare. Det är hög tid för ett nytt politiskt ledarskap, skriver Marta Obminska (M).”

Uppsalatidningen –  22-28 mars 2018 på sidan 16 och via: http://uppsalatidningen.se/insandaredebatt/osakerheten-slar-ut-foretagandet-4931791.aspx 

Regeringen sviker Håbos elever

“Nyligen meddelade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet att de väljer att lägga fram ett förslag om vinsbegränsningar för privata välfärdsaktörer, bland annat för skolor”, skriver Liselotte Grahn Elg kommunalråd (M) Håbo, Jessika Roswall riksdagsledamot (M) Uppsala län och Marta Obminska riksdagsledamot (M) Uppsala län.

Enköpings-Posten – onsdagen den 14 mars 2018 på sidan 2.

“Vi måste lagstifta om skadestånd när staten begår grundlagsbrott mot enskilda”

“Nyligen beslutade riksdagen, efter ett initiativ från bland andra allianspartierna i konstitutionsutskottet, om en rätt för enskilda personer till skadestånd om staten inte följer Europakonventionen (Dagens Juridik 2018-01-31). Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Mer behöver göras för att stärka våra fri- och rättigheter i en oroligare omvärld”, skriver Andreas Norlén (M), jur. dr. och ordförande i riksdagens konstitutionsutskott samt och Marta Obminska (M), jur.kand. och riksdagsledamot i konstitutionsutskottet.

Dagens Juridik – måndagen den 5 februari 2017 via: http://www.dagensjuridik.se/2018/02/vi-maste-lagstifta-om-skadestand-nar-staten-begar-grundlagsbrott-mot-enskilda 

Hederskulturen – vår tids jämställdhetsfråga

Debatt Vi måste säkerställa att alla kvinnor har rätt till sin egen kropp och till sitt eget liv, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – söndagen den 21 januari 2018 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/hederskulturen-var-tids-jamstalldhetsfraga-4876385.aspx 

Bråka inte med bilisterna!

“Regeringen måste sluta att slå undan benen för vanligt folk. Ryckligheten i miljöpolitiken blir omöjlig för människor att hantera. Moderaterna kräver långsiktighet, skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 26 december 2017 på sid. 2.

Vill ha bred enighet kring mediestödet

“Vikten av oberoende medier kan inte nog betonas. Yttrandefriheten och tryckfriheten är grundläggande för en välfungerande demokrati där våra medier utgör den tredje statsmakten”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot (M), Per Lodenius, riksdagsledamot (C), Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L), Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) och Annicka Engblom, riksdagsledamot (M).

Östra Småland Nyheterna – torsdagen den 14 december 2017 på sid. 22 och via: http://www.ostrasmaland.se/debatt/vill-ha-bred-enighet-kring-mediestodet/ 

Uppsala behöver riktiga reformer

Debatt – slutreplik Det är dags att nyttja den stora potential som vårt län har, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 7 december 2017 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/uppsala-behover-riktiga-reformer-4840318.aspx 

Ta vara på Uppsalas potential

“Debatt Företagsklimatet i Uppsala måste förbättras, skriver Marta Obminska (M).” […] “Företagsklimatet i Uppsala måste förbättras. Under det rödgröna styret har företagsklimatet i Uppsala bokstavligen rasat. År 2012 var Uppsala den 90:e kommunen med bäst företagsklimat. I dag har Uppsala plats 213 enligt Svenskt Näringslivs ranking. Älvkarleby och Östhammar ligger också i botten av landets kommuner (plats 246 respektive 256).”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 4 december 2017 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/ta-vara-pa-uppsalas-potential-4834928.aspx 

Alliansen: Vi vill enas brett kring mediestödet

“REPLIK. Niclas Malmbergs (MP) resonemang om framtidens mediestöd saknar stöd både politiskt och från stora delar av den berörda tidningsbranschen, skriver företrädare från Alliansen som hoppas på bred enighet i frågan”, skriver riksdagsledamöterna: Marta Obminska (M), Per Lodenius (C), Bengt Eliasson (L) och Tuve Skånberg (KD).

Altinget – fredagen den 1 december 2017 via: http://www.altinget.se/artikel/alliansen-vi-vill-enas-brett-kring-mediestodet 

“Uthängningar, hämndporr och hot – brott på internet lika allvarliga som på fysiska platser”

Att bli uthängd på internet kan innebära en stor psykisk påfrestning för den som utsätts. Vi måste tydligare markera att brott som begås på internet är lika allvarliga som brott som förekommer på fysiska platser”, skriver Beatrice Ask (M), ordförande Konstitutionsutskottet och Marta Obminska (M), ledamot Konstitutionsutskottet.

Dagens Juridik – tisdagen den 28 november 2017 via: http://www.dagensjuridik.se/2017/11/uthangningar-hamndporr-och-hot-brott-pa-internet-lika-allvarliga-som-pa-fysiska-platser 

“Två av tre i länet får mer i plånboken”

“JOBBEN. Med Moderaternas budget skulle 212 427 personer i Uppsala län få ut mer i plånboken. Det leder till att fler vill jobba och välfärden kan stärkas. Det skriver Marta Obminska (M).”

Uppsalatidningen – torsdagen den 19 oktober 2017 på sid. 51 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/tva-av-tre-i-lanet-far-mer-i-planboken-4785976.aspx 

Jobb lönar sig med M:s budget

“För alla er som jobbar, vill jobba och har jobbat. Allt för länge har bilden av Sverige präglats av pessimism”, skriver Marta Obminska.

Enköpings-Posten – måndagen den 16 oktober 2017 via: http://eposten.se/asikt/jobb-lonar-sig-med-ms-budget-unt4787363.aspx 

Nu stärker vi försvaret

“DEBATT Vi moderater har valt att ompröva och utveckla vår försvarspolitik, skriver riksdagsledamoten Marta Obminska.”

Uppsala Nya Tidning – fredagen den 13 oktober 2017 på sid. 5 och via: http://unt.se/asikt/debatt/nu-starker-vi-forsvaret-4786529.aspx

För lätt vara kriminell i Sverige

”DEBATT Det är för lätt att vara kriminell i Sverige och det ska Moderaterna ändra på, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 21 september 2017 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/for-latt-vara-kriminell-i-sverige-4764375.aspx 

Så lyfter vi företagen i Sverige

”Digitalisering och automatisering gör att många av dagens jobb kan komma att försvinna inom en snar framtid. För att Sverige ska hänga med i utvecklingen är det därför viktigt att nya jobb kan skapas. Moderaternas mål är att 500 000 nya jobb ska växa fram till år 2025”, skriver Elisabeth Svantesson (M) arbetsmarknadspolitisk talesperson , Marta Obminska (M) riksdagsledamot för Uppsala län och styrelseledamot moderata företagarrådet Sverige.

Enköpings-Posten – onsdagen den 30 augusti 2017 på sid. 2 och via: http://eposten.se/asikt/sa-lyfter-vi-foretagen-i-sverige-unt4739607.aspx 

Ändra lagstiftningen

”Debatt Vi behöver fler som familjen Ahmadi, skriver Marta Obminska (M).

Under en tid har vi kunnat följa familjen Kutics öde i media. Familjen kom till Sverige för fem år sedan, har fasta jobb och en egen bostadsrätt i Enköping. Detta till trots hotas de nu av utvisning på grund av ett misstag som inträffade hos mannens första arbetsgivare.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 14 juli 2017 och lördagen den 15 juli 2017 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/andra-lagstiftningen-4704244.aspx och på sid. A5.

Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig tradition

”Könsstympning av flickor och kvinnor är ett fruktansvärt brott som medför livslångt lidande. Ingreppen har inte någon medicinsk grund och görs nästan alltid utan bedövning. Könsstympning innebär fysiskt lidande, såsom smärtchocker, infektioner och komplikationer senare i livet, och psykiskt lidande”, skriver Marta Obminska (M).

Arbetarbladet – tisdagen den 4 juli 2017 via: http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/kvinnlig-konsstympning-ar-en-livsfarlig-tradition 

”Lantz borde oroa sig för de arbetslösa”

” I min förra artikel om Arbetsförmedlingen skrev jag att det behövs en mindre och vassare statlig aktör. En som fungerar som ett jobbcenter men behåller myndighetsutövningen, gör bedömningar av de arbetssökandes behov samt upphandlar och följer upp ett begränsat antal etablerade matchningsaktörer som redan nått goda resultat.

Gustaf Lantz (S) målar i Uppsalatidningen nr 19 upp skräckbilder av privatiseringar och stirrar sig blind på vem som är utförare snarare än vad som ska utföras. När det gäller jobb och arbetslöshet, som debatten gäller, ger Lantz däremot få svar.”

Uppsalatidningen – torsdagen den 8 juni-onsdagen den 14 juni 2017 på sid. 35 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/lantz-borde-oroa-sig-for-de-arbetslosa-4659731.aspx 

Regeringen satsar mindre

”Med ungefär lika mycket som regeringen höjer skatterna, satsar Moderaterna i stället på välfärden i kommunerna, skriver Jessika Roswall, Marta Obminska och Gunnar Hedberg i en replik till Agneta Gille med flera.”

Upsala Nya Tidning – söndagen den 6 juni 2017 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/regeringen-satsar-mindre-4671858.aspx 

”Lägg ner Arbetsförmedlingen”

”Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Det finns lediga jobb. Detta till trots befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap. Det skriver Marta Obminska(M). ”

Uppsalatidningen – torsdagen den 27 april 2017 på sid. 55 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/lagg-ner-arbetsformedlingen-4627829.aspx 

Gör Sverige till hub

”DEBATT. Sverige bör lansera sig som en inbjudande forskningsnation med unika och världsledande anläggningar,” skriver Betty Malmberg, riksdagsledamot (M) för Östergötland, Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län och Håkan Kingstedtledamot (M) Moderaternas företagarråd, region Uppsala.”

Upsala Nya Tidning – lördagen den 22 april 2017 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/gor-sverige-till-hub-4624650.aspx 

Ministern svarar inte på vår kritik i sak

”Jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, har en intressant debattstil, när hon i Publikt nr 4-2017 svarar på de invändningar mot den nya jämställdhetsmyndigheten som vi framförde i vår debattartikel i Publikt”, skriver Andreas Norlén, Gunnar Hedberg och Marta Obminska (M).

Publikt – onsdagen den 19 april 2017 i papperstidningen och via: http://www.publikt.se/artikel/ministern-svarar-inte-pa-var-kritik-i-sak-2007

”Unik kompetens kan gå förlorad”

”Den nya jämställdhetsmyndighet som regeringen vill skapa i Göteborg hotar att slå ut ett antal välfungerande myndigheters arbete.
Det handlar om att uppgifter ska överföras från ett antal myndigheter till den nya jämställdhetsmyndigheten. Dessa myndigheter är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Stockholm och Socialstyrelsen”, skriver Marta Obminska och Gunnar Hedberg (M).

Uppsala-Tidningen – torsdagen den 16 mars 2017 på sid. 43 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/unik-kompetens-kan-ga-forlorad-4574791.aspx 

Ny myndighet hotar jämställdhetsarbetet

”Regeringen vill inrätta en jämställdhetsmyndighet i Göteborg. Myndigheten ska ha till uppgift att dels styra och genomföra jämställdhetspolitiken, dels utvärdera samma politik. Förslaget kan låta som en bra idé och det är just det som är tanken – att det ska låta bra”, skriver Andreas Norlén, riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i konstitutionsutskottet, Marta Obminska, riksdagsledamot för Moderaterna och Gunnar Hedberg, Moderaterna, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

Publikt – tisdagen den 7 mars 2017 i papperstidningen och via: http://www.publikt.se/artikel/ny-myndighet-hotar-jamstalldhetsarbetet-19894 

Nationellt centrum för kvinnofrid får inte raseras

”Risken för kompetensförlust, vilken drabbar dem som är utsatta för våld eller hot om våld, bedöms som stor om NCK flyttas, skriver tre moderater. Regeringen vill inrätta en jämställdhetsmyndighet i Göteborg.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 3 mars 2017 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/nationellt-centrum-for-kvinnofrid-far-inte-raseras-4566506.aspx 

”Skolan är vägen in i samhället”

”SKOLAN. Den bästa vägen för unga in i det svenska samhället är skolan. För att ge nyanlända elever samma chanser behöver skolplikten ses över. Det skriver Marta Obminska (M). ”

Uppsala-Tidningen – torsdagen den 2 februari 2017 på sid. 47 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/skolan-ar-vagen-in-i-samhallet-4518672.aspx 

Apotek, tillgänglighet och valfrihet

”Debatt. Under fyrtio år var privata apotek inte tillåtna i Sverige – staten hade monopol. Det gick knappt att handla vanliga värktabletter efter kontorstid och på helgerna”, skriver Marta Obminska (M).

Enköpings-Posten – onsdagen den 1 februari 2017 på sid. 2 och via: http://www.eposten.se/asikt/apotek-tillganglighet-och-valfrihet-unt4525435.aspx 

Angripen frihet

”Debatt Sverige är ett av världens mest jämställda länder – men inte för alla, skriver Andreas Norlén och Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – lördagen den 21 januari 2017 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/angripen-frihet-4510903.aspx 

Ge stöd utifrån behov

”Debatt Den rödgröna ledningen är alltför återhållsam med tilläggsbelopp till elever med funktionsnedsättning, skriver Cecilia Forss och Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – söndagen den 15 januari 2017 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/ge-stod-utifran-behov-4502000.aspx 

Ett välkommet stopp

”Sådant som regionfrågan kräver bred samsyn över blockgränserna, skriver Marta Obminska och Andreas Norlén. Det blir ingen storregion Svealand där Uppsala län slås ihop med Västmanlands, Gävleborgs, Dalarnas, Örebro och Södermanlands län.”

Upsala Nya Tidning –onsdagen den 29 december 2016 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/ett-valkommet-stopp-4482565.aspx 

Fel om moderat politik

”Replik på Agneta Gilles (S) debattartikel om mörkade nedskärningar i Moderaternas budget i Uppsalatidningen nr 48.

Agneta Gille gör gällande rena oriktigheter om moderat politik. Hon glömmer att med ett ord nämna att Moderaterna fram till år 2020 i sin nationella budgetmotion satsar cirka 60 miljarder kronor på skola och annan välfärd i kommunerna jämfört med regeringens ungefär 40 miljarder kronor”, skriver Marta Obminska (M).

Uppsala-Tidningen – torsdagen den 22 december 2017 på sid. 51 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/fel-om-moderat-politik-4472507.aspx

Höjt tak i rut ger fler vita jobb

”Nyligen motionerade såväl jag som Moderaterna som parti för att höja taket avdraget för rengöring, underhåll och tvätt (rut) till 75 000 kronor”, skriver Marta Obminska (M).

Enköpings-Posten – tisdagen den 13 december 2016 på: http://eposten.se/asikter/2016/12/13/hojt-tak-i-rut-ger-fler-vita-jobb/ 

”Höj taket i rut för fler vita jobb”

”RUT-AVDRAGET. Varifrån hämtar den socialdemokratiskt styrda regeringen sitt mandat att rusta ner det populära rut-avdraget? Det undrar Marta Obminska (M).”

Uppsala-Tidningen – torsdagen den 27 oktober 2016 på sid. 63 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/hoj-taket-i-rut-for-fler-vita-jobb-4418642.aspx 

Ett starkare Uppsala län

”DEBATT. Moderat budgetmotion. Nyligen presenterade Moderaterna sin budgetmotion i riksdagen, en budget som främst syftar till att bygga Uppsala län och Sverige starkare under en period då landet står inför stora reformbehov”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Enköpings-Posten – måndagen den 25 oktober 2016 på sid. 2 och via: http://eposten.se/asikter/2016/10/24/ett-starkare-uppsala-lan 

M satsar nya miljarder i skolan 

”SKOLA: Replik till Matz Keijser. För en tid sedan (1/7) kritiserade Matz Keijser (S) i hätska ordalag en artikel som jag har skrivit om att Moderaterna vill införa mer undervisning i skolan.”

Enköpings-Posten – fredagen den 22 juli 2016 via: http://eposten.se/asikter/2016/07/22/m-satsar-nya-miljarder-i-skolan 

Stärk skyddet för blåljuspersonal

”Debatt. Ambulanspersonal, polis och brandmän räddar liv. Vi kan aldrig acceptera våld som riktar sig mot utryckningspersonal. Det skriver moderaterna Marta Obminska och Daniel Enholm.”

Uppsala-Tidningen – nummer 26 30 juni-6 juli 2016 på sid. 35 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/stark-skyddet-for-blaljuspersonal-4284307.aspx 

Mer undervisningstid i skolan

”Elever i svensk skola behöver helt enkelt mer undervisning. Moderaternas ambition är att varje svensk elev ska utöka sin skoldag med undervisningstid. Det finns enligt undersökningar ett samband mellan ökad undervisningstid och elevernas resultat i matematik såväl i lägre som i högre årskurser. Studier visar att utökad undervisningstid har en positiv effekt för exempelvis utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Enköpings-Posten – torsdagen den 23 juni 2016 via: http://eposten.se/asikter/2016/06/23/mer-undervisningstid-i-skolan?refresh=true och fredagen den 24 juni 2016 på sid. 3.

Gör verklighet av vallöftet

”Debatt. Järnvägssträckan Uppsala–Stockholm är en av Sveriges mest belastade och behovet av ökad kapacitet är stort. Marta Obminska (M) uppmanar Socialdemokraterna att hålla vallöftet om fyrspår.”

Uppsala-Tidningen – torsdagen den 16 juni på sid. 51 och via: http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/gor-verklighet-av-valloftet-4262811.aspx

Utan företag inga jobb

”Debatt. Alla vill ha fler jobb, men många glömmer att jobben förutsätter företag och företagare, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 10 juni 2016 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/utan-foretag-inga-jobb-4262107.aspx 

Moderaternas recept för att få Sverige att fungera

”DEBATT. Sverige är på fel spår. Sverige behöver omfattande reformer. Svaga grupper stängs ut från arbetsmarknaden och många människor har mycket svårt att få ett första jobb. Samtidigt är bostadsbristen stor, vilket försvårar för människor att flytta till jobben och företagens möjlighet att rekrytera. Skolresultaten och kunskapsnivån i den svenska skolan är fortfarande generellt sett inte tillräckligt bra. Vidare behöver stora grupper nyanlända integreras i Sverige och etableras på den svenska arbetsmarknaden”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Arbetarbladet – tisdagen den 24 maj 2016 via: http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/moderaternas-recept-for-att-fa-sverige-att-fungera 

Ansvar för ekonomin

”DEBATT. Regeringen har tappat greppen över finanserna Sverige ekonomi går för högtryck just nu. Det gäller att vi nu tillvaratar den fördel vi har genom en god ekonomi, för vi har samtidigt den högsta befolkningstillväxten på åratal, vilket sätter press på ekonomin och krav på att jobben blir fler framöver”. skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).

Enköpings-Posten – onsdagen den 20 april 2016 på sid. 2.

Stärk skyddet mot rättighetskränkningar/Värna våra friheter bättre

”Våra grundläggande fri- och rättigheter, som exempelvis yttrandefriheten, mötesfriheten och religionsfriheten, formuleras i regeringsformen och Europakonventionen. Dessa rättigheter definierar i hög grad den gemensamma värdegrund som genomsyrar hela vårt samhälle. Ändå finns inte tillräcklig lagstiftning på plats som garanterar enskildas rätt tillskadestånd om staten kränker de mänskliga rättigheterna eller inskränker de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot (M), Per-Ingvar Johnsson, riksdagsledamot (C), Mathias Sundin, riksdagsledamot (L) och Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD).

Norrbottens-Kuriren – lördagen den 17 april 2016 via: http://www.kuriren.nu/nyheter/stark-skyddet-mot-rattighetskrankningar-8812573.aspx  och Västerviks-Tidningen – torsdagen den 21 april 2016 via: http://www.vt.se/asikter/debatt/skydda-vara-friheter-om4101124.aspx 

Ännu mer måste göras mot endometrios

”DEBATT Kunskapen om endometrios i vården behöver förstärkas, skriver Marta Obminska och Stefan Olsson.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 10 mars 2016 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/annu-mer-maste-goras-mot-endometrios-4149342.aspx 

Fel att skattepengar går till hederskultur. 16 riksdagsmän: Sluta skattefinansiera religiösa grupper som står utanför demokratins kriterier

”En demokrati kan – i yttrandefrihetens namn – uthärda att icke-demokratiska idéer framförs, men organisationer vars principer och praktiker bryter mot mänskliga rättigheter bör inte finansieras med skattemedel.”

Aftonbladet debatt – fredagen  den 26 februari 2016 via: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22329814.ab 

Inte rasistiskt motverka hedersvåld

”DEBATT. Vi måste våga stå upp för alla människors lika rättigheter även för ungdomar i utanförskapsområden, skriver Amineh Kakabaveh, ordförande Varken Hora eller Kuvad tillsammans med VHEK-ambassadörerna Maria Weimer (L) och Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 29 januari 2016 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/inte-rasistiskt-motverka-hedersvald-4087136.aspx 

Det finns människor som hatar frihet/M: Sverige måste kraftsamla [för mänskliga rättigheter]/Värna demokratin

”Terrorattackerna i Paris visade tydligt att det i Europa finns människor som hatar frihet, öppenhet, jämställdhet och allt annat som våra demokratiska samhällen står för, och som är beredda att mörda urskillningslöst för att främja sina extremistiska ideal”, skriver Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, Annicka Engblom (M), Maria Abrahamsson (M), Patrick Reslow (M), Lisbeth Sundén Andersson (M) och Marta Obminska (M), riksdagsledamöter i konstitutionsutskottet.

Norran – onsdagen den 20 januari 2016 via: http://norran.se/asikter/debatt/det-finns-manniskor-som-hatar-frihet-519632 , Sundsvalls tidning – söndagen den 24 januari 2016 via: http://www.st.nu/opinion/debatt/m-sverige-maste-kraftsamla-for-manskliga-rattigheter, Corren – tisdagen den 26 januari 2016 på sid. 16 och via: http://www.corren.se/asikter/debatt/varna-demokratin-9075665.aspx , Barometern – fredagen den 29 januari 2016 på sid. 27 och Oskarshamn-Tidningen – fredagen den 29 januari 2016 på sid. 23.

Våra principer delas inte av alla

”DEBATT Att våra samhälleliga principer inte delas av alla i landet måste var en prioriterad fråga i en ny institution för mänskliga rättigheter, skriver Marta Obminska och Andreas Norlén.”

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 19 januari 2016 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/vara-principer-delas-inte-av-alla-4070450.aspx 

Behövs fler steg i rätt riktning – DEBATT. Kampen mot terrorism

”Den fria världens öppna och demokratiska samhällen är byggda på värderingar om individens frihet, ömsesidig respekt och tolerans gentemot personer med andra uppfattningar”, skriver Andreas Norlén ordförande (M) riksdagens konstitutionsutskott, Marta Obminska riksdagsledamot (M) konstitutionsutskottet.

Enköpings-Posten – tisdagen den 22 december 2015 på sid. 2 och via: http://eposten.se/asikter/2015/12/22/behovs-fler-steg-i-ratt-riktning 

(M)igration och integration. DEBATT: Exempel på åtgärder som krävs

”Krig och konflikter orsakar de kraftigaste flyktingströmmarna sedan andra världskriget. I en orolig omvärld söker sig många till Sverige för att få skydd från krig och förtryck. Det finns stora behov av att förbättra integrationen för att bättre kunna ta tillvara potentialen hos dem som kommer hit. Det behövs också snabba och konkreta åtgärder”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M), och Ingvar Smedlund, oppositionsråd Enköping (M).

Enköpings-Posten – måndagen den 26 oktober 2015 via: http://eposten.se/asikter/2015/10/26/m-igration-och-integration

Vi firade Exilpolackernas nationaldag

”Under senvåren fick jag förmånen att delta i firandet av ”Dzień Polonii i Polaków za Granicą” (Exilpolackernas nationaldag) som organiseras av Polens utrikesdepartement.”

Svensk-Polsk Bulletin – nr 2 hösten 2015 på sid. 8.

Nu dras mattan undan för jobben

”DEBATT. Regeringen ställer tillbaka jobbpolitiken till vad den var före år 2006. Det skriver Marta Obminska (M) som vill se en politik som får Sveriges ekonomi att växa.”

Uppsalatidningen – torsdagen den 24 september 2015 på sid. 59 och via: http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/index.aspx 

Bredda antagningen

”Debatt. Antagningsreglerna bör omprövas och utredas, så att fler kan få möjlighet att välja skola, skriver fem företrädare för alliansen i utbildningsnämnden.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 18 september 2015 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/bredda-antagningen-3883808.aspx 

Modern kunskapsskola

”Debatt. Skickliga lärare, modern inlärning som går i takt med samhällsförändringarna och en trygg skolmiljö skapar förutsättningarna för en modern kunskapsskola, skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – onsdagen den 19 augusti 2015 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/modern-kunskapsskola-3844175.aspx  

Kvaliteten i fokus

”Vi moderater är tydliga: ingen privat aktör ska kunna tjäna pengar på undermålig välfärd. Men vi är lika tydliga med att skattepengar inte ska kunna slösas bort genom ineffektiv offentlig välfärd”, skriver Marta Obminska, kommunalråd och andre vice ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun (M), Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet (M) och Camilla Waltersson Grönvall, riksdagledamot och utbildningspolitisk talesperson (M).

Upsala Nya Tiding – lördagen den 27 juni 2015 via http://www.unt.se/asikt/debatt/kvaliteten-i-fokus-3787317.aspx

Ohållbar ekonomi

”DEBATT Kostnaderna ökar sedan lång tid snabbare än intäkterna och budgetprocessen är ­osäker, skriver alliansens kommunalråd.”

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 16 juni 2015 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/ohallbar-ekonomi-3770553.aspx 

Fel köpa vindkraftverk

”DEBATT. Svajig vindkraftspolitik riskerar skattebetalarnas pengar, skriver fem allianskommunalråd.”

Upsala Nya Tidning – onsdagen den 6 maj 2015 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/asikt/debatt/fel-kopa-vindkraftverk-3716801.aspx 

Bristfällig budgethantering av de rödgröna

”DEBATT Att en budget på drygt 4 miljarder kronor delas ut med ändringar vid samma tillfälle som beslut ska tas visar på bristande hantering av de demokratiska spelreglerna, skriver fyra allianspolitiker i utbildningsnämnden som svar till sina rödgröna kolleger.”

Upsala Nya Tidning – onsdagen den 1 april 2015 via: http://www.unt.se/asikt/debatt/bristande-budgethanterina-av-de-rodgrona-3664817.aspx 

Fortsätta att prioritera studenterna

”Håll nere arbetsgivaravgifterna för unga, slut studentmedarbetaravtal och ge universiteten mer självbestämmande. Det är några av uppmaningarna från två Uppsalamoderater.”

Tidningen ERGO # 3/2015 på sid. 05 och via: http://www.ergo.nu/debatt/20150401-%E2%80%9Dforts%C3%A4tt-att-prioritera-studenterna%E2%80%9D .

Indraget stöd i skolan

”Vänstermajoriteten låter elever med funktionsnedsättning betala besparingarna, skriver fyra allianspolitiker.”

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 24 mars 2015 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/start/indraget-stod-i-skolan-3651767.aspx 

Orättvist monopol

”De flesta människor vill i dag inte bara konsumera, utan konsumera på ett så rättvist och klimatsmart sätt som möjligt. För att underlätta för konsumenten finns det flera typer av märkningar med syfte att visa att produktionen skett på ett hållbart sätt för både miljön och för arbetare. Fairtrade är en av många sådana märkningar.

Samtidigt finns ett antal andra, med samma eller liknande värderingar som visar att anställda fått skäligt betalt (ofta högre än vad Fairtrade betalar), har goda arbetsförhållanden och att producenten har tagit hänsyn till miljön. Detta är bra eftersom konsumenten kan göra medvetna val och välja att betala mer för en produkt som garanterat är etiskt hållbar.

Tyvärr har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bestämt att dessa märkningar inte ska föras fram av Uppsala kommun, utan att endast en märkning ska ges en särställning”, skriver Marta Obminska, kommunalråd (M), Therez Olsson, kommunalråd (M) Mohamad Hassan, kommunalråd (FP) Stefan Hanna, kommunalråd (C) Ebba Busch Thor, kommunalråd (KD).

Upsala Nya Tidning – måndagen den 23 februari 2015 på sid. A5 och via: http://www.unt.se/start/orattvist-monopol-3606138.aspx 

Tomma löften om skolan

”I juni 2014 hade de rödgröna höga ambitioner för skolan. Men utbildningssektorn får nu 75 miljoner mindre än vad de rödgröna lovade i valrörelsen och 30 miljoner kronor mindre än i Alliansens budget.” skriver Marta Obminska och Cecilia Forss (M).

Uppsala-Tidningen – 5 februari-11 februari 2015 på sid. 39 och via: http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/index.aspx 

Skolan blev bättre med alliansen

”DEBATT Resultaten i grundskolan har under alliansens ledning blivit de bästa någonsin, skriver alliansföreträdare i Utbildningsnämnden i en replik på S, MP och V (UNT 15/1).”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 26 januari 2015 på: http://www.unt.se/asikt/debatt/skolan-blev-battre-med-alliansen-3569469.aspx 

Valfriheten som försvann

”Samtidigt som enskilda aktörer i välfärden väcker rekordstort intresse, har Uppsala kommuns nya majoritet lagt fram en budget som har raderat ut det mesta som har med valfrihet och självbestämmande att göra, skriver Fredrik Ahlstedt och Marta Obminska, båda M.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 27 november 2014 på: http://www.unt.se/asikt/debatt/valfriheten-som-forsvann-3484105.aspx 

3 000 nya bostäder per år

”Uppsala behöver fler bostäder – och unga måste kunna flytta hemifrån. Det skriver representanter för Moderaterna, som även lovar högre löner till Uppsalas lärare”, skriver Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens ordförande, Marta Obminska (M) riksdagsledamot och toppkandidat till kommunfullmäktige, Therez Olsson (M) toppkandidat till kommunfullmäktige.

Uppsala-Tidningen – 4-10 september 2014 på sid. 29 och på: http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/indexDesk.aspx .

Jobb till studenter

”Studentmedarbetaravtal ger unga jobb redan under studietiden, skriver Elisabeth Svantesson och Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 1 september 2014 på sid. A5 och på: http://www.unt.se/asikt/debatt/jobb-till-studenter-3324970.aspx 

M vill ha fler jobb på landsbygden

”DEBATT. För kommunerna på landsbygden är det den långsiktiga utflyttningen och utarmningen av jobb en av de största utmaningar. Näringsliv och offentliga aktörer i många av landets kommuner har svårt att hitta personal med rätt utbildning och kompetens”, skriver Ulf Berg och Marta Obminska (M).

Arbetarbladet – torsdagen den 7 augusti 2014 på: http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/m-vill-ha-fler-jobb-pa-landsbygden  

Sjukvården är inget undantag för valfrihet

”För Alliansen och oss moderater är det viktigt att ge människor ökad makt över sitt eget liv. Det gäller särskilt i verksamhet som är gemensamt finansierad”, skriver Marta Obminska, Erik Weiman och Nina Lagh (M).

Uppsala-Tidningen – 7 augusti-13 augusti 2014 på sid.12 och på: http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/indexDesk.aspx 

En grön mardröm för jobben

”MP:s politik är skadlig för svensk industri då den inte kan tryggas med vindkraft och vågkraft, menar Maria Plass och Marta Obminska (M).”

Östhammars Nyheter – fredagen den 25 juli 2014 på sid. 2.

Skolorna åt rätt håll

DEBATT. Kunskapsnivån i Uppsalas skolor måste höjas men utvecklingen går stadigt åt rätt håll, skriver Fredrik Ahlstedt , Marta Obminska och Cecilia Forss (M).

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 10 juli 2014 på: http://www.unt.se/asikt/debatt/skolorna-at-ratt-hall-hall-3244587.aspx

I ett Uppsala län för alla får alla barn möjlighet till en bättre fritid

”Debatt. För oss moderater i Tierp och Älvkarleby är det viktigt att vi ser alla, särskilt de som inte kan göra sin egen röst hörd”, skriver Marta Obminska och Daniel Blomstedt (M).

Arbetarbladet – tisdagen den 24 juni 2014 på: http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/i-ett-uppsala-lan-for-alla-far-alla-barn-mojlighet-till-en-battre-fritid

Driftsform avgör inte, MP

”Debatt. Det är eleverna och Uppsalaborna som bestämmer vilka skolor som blir kvar genom att de får möjlighet att välja, och välja bort, skolor. Det skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – onsdagen den 11 juni 2014 på: http://www.unt.se/asikt/debatt/driftsform-avgor-inte-mp-3201749.aspx

Kvalitet viktigare än driftsform

”DEBATT Tusentals elever i länet kan få sen sin skola läggas ned om Miljöpartiet får bestämma, skriver Marta Obminska och Therez Olsson.”

Upsala Nya Tidning – onsdagen den 4 juni 2014 på: http://www.unt.se/asikt/debatt/kvalitet-viktigare-an-driftsform-3189075.aspx

Ungdomsjobben hotas – Påverkar hela Sveriges ekonomi

”KONFLIKT. Ungdomsjobben är hotade i söndagens val till EU-parlamentet. Det är inte bara den av Stefan Löfven och Socialdemokraterna föreslagna dubbelstöten mot ungdomarna som hotar. EU-samarbetet påverkar hela Sveriges ekonomi. De politiska konflikterna kring ungdomsjobben är desamma här som där. Framtiden för Enköpings ungdomar påverkas av EU-valet. Låt oss därför driva deras frågor där också!” skriver Ulrika Karlsson, Per Bill, Jessika Vilhelmsson, Marta Obminska moderata riksdagsledamöter för Uppsala län.

Enköpings-Posten – fredagen den 23 maj 2014 på sid. 22.

EU påverkar Uppsala

”På söndag 25 maj är det val till Sveriges andra parlament: EU-parlamentet i Bryssel. EU-valet är för viktigt för att glömmas bort, både för Uppsalas båda universitet och för jobben”, skriver Marta Obminska (M).

Uppsala-Tidningen – 22 maj-28 maj 2014 på sid. 14 och på: http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/indexDesk.aspx 

M tar fighten för de ungas första jobb

”Första jobbet är viktigt, det slår Marta Obminska, moderat riksdagsledamot, fast.”

Sigtunabygden/Knivstabygden – onsdagen den 21 maj 2014 på sid. 2.

Stopp för bilägande målvakter

”DEBATT Stoppa utnyttjandet av målvakter för fordonsrelaterade skulder, skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – söndagen den 18 maj 2014 på: http://www.unt.se/asikt/debatt/stopp-for-bilagande-malvakter-med-3157590.aspx 

Walesa: Solidaritet behövs även idag

”Marta Obminska, riksdagsledamot och medlem i Svensk-Polska Föreningen i Uppsala, har träffat Solidaritetsikonen Lech Walesa och funderar över vad han har att säga till dagens människor.”

Svensk-Polsk Bulletin – nr 1 våren 2014 på sid. 18.

Vi jobbar stenhårt för fler bostäder

”Ett trendbrott är på gång när det gäller bostadsbyggandet i Uppsala. Med regeringens nya förslag ska byggandet öka ännu mer,” skriver Marta Obminska och Jessika Vilhelmsson (M).

Uppsala-Tidningen – 10 april-16 april 2014 på sid. 14 och på: http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/indexDesk.aspx 

Fler studentbostäder med Alliansen

”Vi tänker fortsätta montera ned de strukturella hinder som står i vägen för ett ökat byggande. Det skriver Oskar Öholm och Marta Obminska” (M).

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 8 april 2014 på: http://www.unt.se/debatt/fler-studentbostader-med-alliansen-3088045.aspx 

Varenda unge behövs!

”De killar som i Enköpings skolor lär sig att det är ”tufft” att inte plugga riskerar att hamna utanför. Det kritiserade synsättet i svensk skola att barn och unga ska söka sin egen väg till kunskap, har ofta fungerat sämre för unga pojkar”, skriver Marta Obminska och Anna Wiklund (M).

Ena-Håbo Tidningen – lördagen den 5 april 2014 på: sid. 26 och Enköpings-Posten – måndagen den 7 april 2014 på sid. 2.

Låt forskarna stanna

”Nu ska doktorander kunna kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd, skriver moderaterna Per Bill, Jessika Vilhelmsson, Marta Obminska och Gunnar Hedberg.”

Upsala Nya Tidning – söndagen den 23 mars 2014 på: sid. 5 och http://www.unt.se/debatt/lat-forskarna-stanna-3055149-default.aspx 

Värna om valfrihet i vården i Enköping

”Sverige är världens bästa land att åldras i. Många pensionärer är mycket pigga och friska. En del äldre får dock krämpor och svårare att stå på egna ben”, skriver Marta Obminska (M) riksdagsledamot för Uppsala län, Mats Flodin (M) gruppledare vård- och omsorgsnämnden Enköping och Bitte Myrsell (M) ordförande socialnämnden Enköping.

Enköpings-Posten – lördagen den 15 mars 2014 på sid. 2.

Förbättringar för Kronofogdemyndigheten

Både företag och konsumenter tjänar på att överskuldsatta människor får hjälp”, skriver Marta Obminska (M).

Arbetarbladet – tisdagen den 11 mars 2014 på: http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.6948893-forbattringar-for-kronofogdemyndigheten .

Nolltolerans mot våld i nära relationer

”Enligt en färsk rapport från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har var femte vuxen kvinna i Sverige någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld, skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 7 mars 2014 på: http://www.unt.se/debatt/nolltolerans-mot-vald-i-nara-relationer-3028533.aspx 

Tvinga inte ut kvinnor från arbetsmarknaden

Det är obegripligt att Vänsterpartiet inte ser värdet i att så många människor som möjligt arbetar. Jobb ger förutom ekonomisk frihet, också socialt sammanhang och en stärkt självkänsla. Bara genom att så många som möjligt arbetar kan vi fortsätta bygga Sverige starkt”, skriver Gunnar Axén och Marta Obminska (M).

Uppsala-Tidningen – 27 februari-5 mars 2014 på sid. 16 och http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/2014/02/27/indexDesk.aspx 

Nya krafttag mot arbetslösheten i Enköping

”Regeringen har beslutat om en bred översyn av Arbetsförmedlingen för att den ska lyckas bättre med sitt uppdrag. Vi är ännu inte nöjda. Sverige har högst arbetskraftsdeltagande i hela EU och näst högst sysselsättningsgrad. Arbetslösheten i Enköping fortsätter att sjunka. Samtidigt ser vi ytterligare utmaningar på en arbetsmarknad som är uppdelad”, skriver Marta Obminska och Anna Wiklund (M).

Enköpings-Posten – onsdagen den 26 februari 2014 på sid. 2.

Vi säger nej till kvotering

”För en tid sedan (onsdag den 29/1) debatterades frågan om könskvotering i bolagsstyrelser i riksdagen. Det råder en bred enighet om att vi bör åstadkomma en jämnare könsfördelning på ledande befattningar”, skriver Jenny Petersson och Marta Obminska (M).

Laholms tidning – måndagen den 10 februari 2014 på sid. 23.

Vi måste hjälpa entreprenörerna

”Företagen bygger Sverige. Det är entreprenörer som genom att förverkliga sin idé och uppfylla konsumenternas behov skapar vår ekonomi. Fyra av fem jobb skapas i små och växande företag, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M).”

Uppsala-Tidningen – 30 januari-5 februari 2014 på sid. 14 och på: http://etidning.uppsalatidningen.se/utiuti/indexDesk.aspx 

Fred är ingen självklarhet

”Vi får aldrig glömma hur unik Sveriges historia är och vad som drabbat vår omvärld, nära i både tid och rum. Det skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 27 januari 2014 på: http://www.unt.se/debatt/fred-ar-ingen-sjalvklarhet-2815415.aspx

Enklare, tryggare och mer lönsamt att driva företag

”Sverige behöver fler entreprenörer, fyra av fem jobb skapas i små och växande företag. Om Socialdemokraterna vinner nästa val så kommer det att bli betydligt dyrare att driva företag och anställa, skriver Marta Obminska, Daniel Blomstedt och Kenneth Holmström (M).

Arbetarbladet – tisdagen den 14 januari 2013 på: http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.6714052-enklare-tryggare-och-mer-lonsamt-att-driva-foretag .

Julklapparna har en baksida

”Årets mest intensiva shoppingperiod är i full gång, jakten på klapparna. Handelns utredningsinstitut räknar i år med en julhandel på över 65 miljarder kronor i Sverige, eller 6 800 kronor per invånare”, skriver Jessika Vilhelmsson och Marta Obminska, riksdagsledamöter för Uppsala län (M).

Arbetarbladet – söndagen den 22 december 2013 på sid. 47 och Enköpingsposten – måndagen den 23 december 2013 på sid. 2.

DEBATT. Valet 2014

”Pendlarkommunen Enköping är en viktig och växande del av Mälardalen. Jobben, invånarna och företagen blir fler. Moderaterna och Alliansens satsningar på jobb och infrastruktur är förutsättningar för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas”, skriver Marta Obminska (M) riksdagsledamot för Uppsala län, civilutskottet, och Anna Wiklund (M) kommunalråd Enköping.

Enköpings-Posten – fredagen den 6 december 2013 på sid. 2.

Ett Sverige där alla behövs

”Moderaterna fortsätter att förnya politiken och efter partistämman presenterar vi en rad förslag för arbete, utbildning, trygghet och en gemensam välfärd. En politik som ska göra skillnad för unga såväl som äldre, såväl stad som landsbygd och såväl kvinnor som män”, skriver Ulrika Karlsson, Per Bill, Jessika Vilhelmsson och Marta Obminska (M).

Enköpings-Posten – fredagen den 15 november 2013 på sid. 2.

Maktskifte vore helt fel väg för ungdomarna

”Jag är genuint orolig för vad som händer med dessa ungdomar om alliansen förlorar nästa val. Kommande satsningar på ungdomsjobben är en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 23 år. Ett maktskifte efter nästa val vore helt fel väg för Sveriges ungdomar, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 28 oktober 2013 på: http://www.unt.se/debatt/maktskifte-vore-helt-fel-vag-for-ungdomarna-2665993.aspx

Allliansen politik innebär bättre välfärd

”Grunden i vår politik är arbetslinjen, med fler i jobb får vi mer pengar till välfärden. Jobb skapas genom bättre villkor för småföretagen, där fyra av fem jobb skapas. Vi gör det enklare, tryggare och mer lönsamt att driva företag. Ett maktskifte i Tierp och Älvkarleby skulle innebära förbättringar för företagen, jobben och välfärden. Socialdemokraternas politik är fel väg för Sverige”, skriver Marta Obminska (M).

Arbetarbladet – torsdagen den 24 oktober 2013 på: http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.6419940-alliansens-politik-innebar-battre-valfard

Är bara (S)ubventionering bostadspolitik?

”Den slutsatsen stärker bilden av Socialdemokraterna som ett parti där bostadspolitik inte består av någonting annat än subventionering och detaljstyrning. Det skriver moderaterna Oskar Öholm, Marta Obminska och Jessika Vilhelmsson i ett svar till Socialdemokraterna.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 4 oktober 2013 på: http://www.unt.se/debatt/ar-bara-subventionering-bostadspolitik-2620005.aspx

Håbo kräver en bättre politik 

”Håbo är en av Sveriges superkommuner. Antalet invånare har ökat över rikssnittet utan avbrott under de senaste tio åren. Framförallt föds det många barn.

En så stor befolkningsökning ställer stora krav på bostäder, förskolor, skolor och barnvänlig infrastruktur, någonting som den socialdemokratiska kommunledningen inte klarar av”, skriver Karl-Henrik Nanning och Marta Obminska (M).

Enköpings-Posten – torsdagen den 3 oktober 2013 på sid. 2.

Nobelpristagare och revolutionär

”DEBATT 1983 fick Lech Wałęsa ta emot Nobels fredspris och han ledde Solidaritet fram till 1990. Han är fortfarande aktiv som politiker och bor kvar i Gdańsk. Marta Obminska (M) har besökt sitt gamla hemland och träffat fackföreningsledaren som vågade trotsa Sovjetunionen.”

Frivärld Magasin – lördagen den 28 september 2013 på: http://www.frivarld.se/magasin/nobelpristagare-och-revolutionar/

Superkommunen Håbo kräver en bättre politik! 

”Håbo är en av Sveriges superkommuner – antalet invånare har ökat över rikssnittet utan avbrott under de senaste tio åren. Framförallt föds det många barn. En så stor befolkningsökning ställer stora krav på bostäder, förskolor, skolor och barnvänlig infrastruktur, någonting som den socialdemokratiska kommunledningen inte klarar av”, skriver Marta Obminska och Karl-Henrik Nanning (M).

Ena-Håbo Tidningen nr 39 – 29 september-4 oktober 2013 sid. 35 och på: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/9673

Vi satsar på jobb, tillväxt och frihet 

”Jobben är den viktigaste frågan för Enköping och för Uppsala län. Vårt främsta mål är full sysselsättning. Förmågan att skapa nya jobb och förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden bygger på lång sikt vårt län och land starkt,” skriver Ulrika Karlsson, Per Bill, Jessika Vilhelmsson, Marta Obminska, Anna Wiklund och Karl-Henrik Nanning (M).

Enköpings-Posten – fredagen den 20 september 2013 på sid. 2.

Debatt. Överklaganden stoppar studentbostäder

Höstterminen är igång och universitetsstäderna är fulla med studenter. Alltför många av dessa står utan bostad. För att lösa detta krävs såväl nybyggnation som att det nuvarande beståndet nyttjas bättre”, skriver Cecilia Brink och Marta Obminska (M).

Lysekilsposten – torsdagen den 19 september 2013.

Har S helt missat alliansens bostadsförslag?

”Veronica Palm, Gabriel Wikström och Talla Alkurid, samtliga socialdemokrater, hävdar på UNT Debatt (6/9) att regeringen inte står för en aktiv bostadspolitik och att det inte finns någon vilja att ge förutsättningar för att öka bostadsbyggandet. Inget kunde vara mer fel, skriver Oskar Öholm, Marta Obminska och Jessika Vilhelmsson, riksdagsledamöter i civilutskottet (M).”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 19 september 2013 på: http://www.unt.se/ledare/har-s-helt-missat-alliansens-bostadsforslag-2597501.aspx

Regeringsskifte dåligt för företagen

”Alliansen jobbar ständigt för att det ska bli enklare, tryggare och mer lönsamt att starta och driva företag. Ett regeringsskifte skulle innebära kraftigt höjda skatter och avgifter för företagen, skriver Marta Obminska (M).

Upsala Nya Tidning – tisdagen den 10 september 2013 på: http://www.unt.se/debatt/regeringsskifte-daligt-for-foretagen-2584015-default.aspx

Fler jobb för ungdomar 

”Det är centralt för Sverige att ungas möjligheter in till arbetsmarknaden förbättras – det behövs därför fler vägar in på arbetsmarknaden”, skriver Marta Obminska och Jenny Peterson, riksdagsledamöter (M).

Laholms Tidning – fredagen den 6 september 2013 på sid. 23.

Lärlingsutbildningar för jobb för unga 

”Vägarna in på arbetsmarknaden för unga kan vara onödigt otydliga och svåra. För att ungdomar ska få jobb, och företagen rätt kompetens, krävs det att båda parter ser goda möjligheter till en effektiv matchning.”

Arbetarbladet – tisdagen den 3 september 2013 på: http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.6240593-larlingsutbildningar-for-jobb-for-unga

Så får Sverige snabbt fler bostäder 

”Vi presenterar nu ett reformförslag för fler bostäder i Sverige. Processen måste bli enklare och snabbare om vi ska få fart på byggandet, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 22 juli 2013 sid. 5 i papperstidningen och på: http://www.unt.se/debatt/sa-far-sverige-snabbt-fler-bostader-2514347.aspx

Alliansen satsar på bostäder till slutförvaret

”Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd för att få bygga kärnbränsleförvaret i Forsmark ligger nu hos myndigheterna. Slutgiltigt beslut fattas av regeringen efter att kommunen har sagt ja eller nej. Vid ett positivt beslut om slutförvaring av kärnbränsle beräknas byggstarten till senast år 2019”, skriver Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M), och Lennart Owenius, oppositionsråd i Östhammars kommun (M).

Östhammars Nyheter – lördagen den 20 juli 2013 på sid. 3 i papperstidningen.

Alla borde besöka Fredens Hus i Uppsala

”Det förra århundradet präglades av folkmord och terror i två fruktansvärda ideologiers namn, nazismens och kommunismens”, skriver Marta Obminska (M).

Uppsala-Tidningen nr 25, 20-26 juni 2013 sid. 38 i papperstidningen och på: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/9371

4 000 nya bostäder om året 

Uppsala planerar för att kunna ta emot 3 000 nya invånare per år. Vår ambition är att det ska byggas 4 000 nya bostäder om året i Uppsala kommun, skriver ­Marta Obminska och Fredrik Ahlstedt.”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 10 juni 2013 sid. 5 och på: http://www.unt.se/debatt/4-000-nya-bostader-om-aret-2457453.aspx

Med hyresrätten i centrum

” I dag besöker moderaterna i riksdagens civilutskott Helsingborg. I tillväxtregioner som Helsingborg är ökad rörlighet på bostadsmarknaden en förutsättning för tillväxt och nya jobb. Regeringens åtgärder har skapat goda förutsättningar för nyproduktion av fler hyreslägenheter. Det finns dock mer att göra”, skriver Peter Danielsson (M) och de moderata ledamöterna i civilutskottet.

Helsingborgs Dagblad – fredagen den 26 april 2013 sid. A3 och på: http://hd.se/ledare/2013/04/26/med-hyresratten-i-centrum/

Försenad årsredovisning är inte brott

”Den företagare som har missat att lämna in sin årsredovisning i tid vid något enstaka tillfälle ska i fortsättningen inte längre behöva vara orolig för att åtalas för bokföringsbrott”, skriver Oskar Öholm och Marta Obminska (M).

Newsmill – onsdagen den 17 april 2012 på: http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/17/f-rsenad-rsredovisning-r-inte-brott

Alliansen satsar på familjen

”I ett modernt välfärdssamhälle som Sverige bör alla barn ha likvärdiga möjligheter till ett gott liv. Samtidigt bör föräldrar kunna förena yrkesliv och familjeliv. Därför satsar Moderaterna och alliansregeringen på att stärka förutsättningarna för familjerna, skriver Marta Obminska (M).”

Upsala Nya Tidning – lördagen den 13 april 2013 på: http://www.unt.se/debatt/alliansen-satsar-pa-familjen-2372755.aspx

Förenkla och få fart på bostadsbyggandet! 

”Det råder brist på bostäder i Heby kommun och Uppsala län. Moderaterna och alliansregeringen tar krafttag mot den rådande bostadsbristen i Sverige”, skriver Marta Obminska, David Olsson och Gösta Persson (M).

Sala Allehanda – onsdagen den 10 april 2013, på sid. 2.

Våra studenter behöver bostäder

”Debatt I Uppsala finns ungefär 11 000 studentbostäder på 30 000 studenter. Nu genomför alliansregeringen flera åtgärder för att förbättra för studenterna, skriver moderaterna Marta Obminska och Jessika Vilhelmsson.”

Uppsala-Tidningen – torsdagen den 14 mars 2013 på sid. 51 och på: http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/DEBATT-Vara-studenter-behover-bostader/

Om Lenin bör vi berätta

”Utdelandet av Jan Myrdals stora pris, uppkallat efter massmördaren Lenin, visar tydligt att vi behöver ökad kunskap om kommunismens fruktansvärda brott mot mänskligheten”, skriver Marta Obminska.

Upsala Nya Tidning – måndagen den 18 februari 2013, sid. 5 och på: http://www.unt.se/debatt/om-lenin-bor-vi-beratta-2278721.aspx

Replik till Stefan Löfven. Agneta Gille, Pyry Niemi mfl

”Europa är inne på sitt femte år av ekonomisk kris. När länder i vår närhet tvingas skära ner i offentlig verksamhet och höja skatter kan Sverige fortsätta att satsa på fler jobb och att utveckla välfärden. Det är därför anmärkningsvärt hur Socialdemokraterna väljer att beskriva verkligheten” skriver Ulrika Karlsson, Per Bill, Jessika Vilhelmsson och Marta Obminska, riksdagsledamöter för Uppsala län (M) samt Daniel Blomstedt (M), gruppledare Moderaterna i Tierp och Kenneth Holmström (M), oppositionsråd i Älvkarleby kommun (M).

Arbetarbladet – fredagen den 15 februari 2013: http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.5589122-replik-till-stefan-lofven-agneta-gille-pyry-niemi-mfl– 

DEBATT. Snabblån. Hög tid för branschen att ta ansvar

”Förra veckan kom oroväckande statistik från Kronofogden som visar att antalet betalningsförelägganden härstammande från snabblån 2012 ökat med 62 procent jämfört med 2011. Ungdomar stod för drygt var femte ärende”, skriver Jessika Vilhelmsson och Marta Obminska (M).

Enköpings-Posten – måndagen den 11 februari 2013, sid. 2.

Skrota upphandlingarna

”Det blir inga fler kortsiktiga upphandlingar. Kontinuitet, de äldres välbefinnande och valfrihet och personalens arbetsvillkor är viktigare, skriver Marta Obminska och Mats Hansén.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 17 februari 2012, sid. 5 och på: http://www.unt.se/debatt/skrota-upphandlingarna-1666825.aspx

”Gode män måste kvalitetssäkras”

”För att alla ensamkommande barn som kommer till Sverige ska få det stöd de har rätt till behövs nationella riktlinjer för gode mäns utbildning”, skriver Marta Obminska och Jessika Vilhelmsson (M).

Uppsalatidningen – fredagen den 20 januari 2012, sid. 47 och på: http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/DEBATT-Gode-man-maste-kvalitetssakras/

Dold sjukdom drabbar kvinnor

”Ungefär var tionde kvinna drabbas av endometrios. Men långt ifrån alla får rätt diagnos och adekvat behandling, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – fredagen den 9 december 2011, sid. 5 och på: http://www.unt.se/debatt/dold-sjukdom-drabbar-kvinnor-1565739.aspx 

Trygghet för gravida när de blivit sjuka

”Av en rad uppmärksammade fall i media vet vi att gravida kvinnor vägrats sjukpenning med hänvisning till att graviditet inte anses vara ett medicinskt tillstånd”, skriver Marta Obminska (M).

Frykdalsbygden – tisdagen den 29 november 2011, sid. 2. Filipstads Tidning – onsdagen den 30 november 2011, sid. 2. Enköpings-Posten – torsdagen den 1 december 2011, sid. 2.

Alliansen satsar på äldre

”Under årets budgetdebatt har oppositionen försökt att måla upp en bild av att Alliansen inte tänker på våra pensionärer. Den vill vi bemöta”, skriver Per Bill, Marta Obminska och Karl-Henrik Nanning (M).

Ena-Håbo Tidningen – nr 47 2011, sid. 35 och på: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/7060

”God äldreomsorg är att kunna välja vem som utför”

”En god äldreomsorg handlar för oss moderater om att människor, när behov finns, har möjlighet att välja vilken hjälp de vill ha och vem som utför den. För om vi på ålderns höst behöver förlita oss på hjälp från andra människor är det viktigt att vi i så stor utsträckning som möjligt kan ha inflytande över vår livssituation”, skriver Marta Obminska, Göran Nilsson och Klas Bergström (M).

Knivstabygden – vecka 45 2011, sid. 2.

EU mer än eurokris

”Den ekonomiska oron får inte skymma flyktingfrågan. Av omtanke om dem som flytt måste EU ha ett gemensamt asylsystem, skriver Marta Obminska.”

Upsala Nya Tidning – torsdagen den 27 oktober 2011, sid. 5 och på: http://www.unt.se/debatt/eu-mer-an-eurokris-1506967.aspx 

Regeringen förbättrar arbetsmarknaden för unga

”En aktiv arbetsmarknadspolitik till stöd för unga är särskilt viktig när konjunkturläget försämras. Genom att möjliggöra riktade insatser för utbildning, aktivitet och individuellt stöd kan fler unga människor ges viktiga verktyg för att komma närmare arbetsmarknaden, skriver Hillevi Engström (M) och Marta Obminska (M).”

Östhammars Nyheter – lördagen den 8 oktober 2011, sid. 3.

”Alliansen satsar på jobben”

”DEBATT I finanskrisens spår kämpar länder i vår omvärld med en växande arbetslöshet”, skriver Tomas Tobé och Marta Obminska (M).

Uppsalatidningen – fredagen den 7 oktober 2011, sid. 51 och på: http://www.direktpress.se/sv/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/Alliansen-satsar-pa-jobben/

”Baltikum kan vara en förebild”

”Baltikum kan fungera som förebild för de demokratiska krafter som just nu reser sig mot diktaturer i världen.” Det skriver Marta Obminska och Per Bill (M).

Uppsalatidningen – fredagen den 9 september 2011, sid. 55 och på: http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/Baltikum-kan-vara-en-forebild/

Ideella organisationer stärks

”Vår förhoppning är att reformen ska bidra till ett ökat stöd för de ideella krafterna i samhället – de gör skillnad”, skriver Marta Obminska och Jessika Vilhelmsson (M).

Upsala Nya Tidning – fredagen den 9 september 2011, sid. 27 och på: http://www.unt.se/debattspecial/ideella-organisationer-starks-1451849.aspx

Ungdomsfientlig S-politik

”Det måste bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Socialdemokratisk politik hotar arbetslinjen, skriver Marta Obminska, Ulrika Karlsson, Per Bill och Jessika Vilhelmsson.”

http://www.unt.se/debatt/ungdomsfientlig-s-politik-1405995.aspx

Uppsala förebild som flyktingkommun

”För ensamkommande flyktingbarn gör Uppsala skillnad som tar emot så många – dessutom på ett bra sätt. Uppsala är en viktig ­förebild för andra kommuner! skriver Tobias Billström och Marta ­Obminska.”

http://www.unt.se/debatt/uppsala-forebild-som-flyktingkommun-1361003.aspx

Livspusslet

”Dammråttorna hopar sig i hemmet, mjölken är slut och vi behöver hinna till nästa tåg eller buss för att hämta barnen på förskolan. Känner du igen beskrivningen? En helt vanlig dag för mig och kanske även för dig? Att bli förälder är fantastiskt. Det går ändå inte att bortse ifrån att den period i livet då man bildar familj även är en tuff tid.”

http://www.moderatkvinnorna.se/?x=livspusslet

Bejaka ett fritt och enat Europa

”Vi har nog aldrig varit så nära ett fritt och enat Europa som vi är nu. Detta måste vi bejaka då nationalistiska och främlingsfientliga partier tyvärr går framåt i Europa. Det skriver Marta Obminska och Christofer Fjellner med anledning av Europadagen i dag.”

Upsala Nya Tidning – måndagen den 9 maj 2011, sid. 5 och på: http://www.unt.se/debatt/bejaka-ett-fritt-och-enat-europa–1334312.aspx

Naprapati även för sjukskrivna

”I Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste orsakerna till både kort- och långvarig sjukskrivning samt förtidspensionering. Trots detta har bara en liten andel av landstingen i Sverige avtal med naprapater eller liknande kroppsterapeuter som kan erbjuda adekvata och beprövade behandlingsalternativ.”

http://www.nph.se/nyheter/20110328/riksdagsledamot-marta-obminska-naprapati-aven-sjukskrivna

Studenter ska också kunna vara föräldrar

”Moderaterna och Alliansen anser att de ekonomiska villkoren för studenter bör förbättras. Vi har redan beslutat om en höjning av studiemedlet från och med den 1 juli i år.”

Enköpings-Posten – måndagen den 21 mars 2011 (endast papperstidning). Stenungsunds-Posten – fredagen den 25 mars 2011. Säffle-Tidningen – tisdagen den 22 mars 2011. Lysekilsposten.

Vi satsar stort på järnvägen!

”Det har förekommit felaktiga uppgifter om att anslaget till underhåll sänks 2011. Om man bortser från de extra konjunkturåtgärderna sker tvärtom en mycket kraftig ökning av anslagen, från tidigare 3,8 miljarder till 5,2 miljarder kronor per år 2010–2021. Det skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) och de moderata riksdagsledamöterna från Uppsala län i en replik. ”

http://www.unt.se/debatt/vi-satsar-stort-pa-jarnvagen-1183716.aspx + kortare version i Enköpings-Posten – fredagen den 7 januari 2011 (endast papperstidning).

Gravida får inte ställas utan trygghet

”Det är inte rimligt att Försäkringskassan har svårt att dra gränsen för när graviditet kan ses som ett medicinskt tillstånd som därmed berättigar till ersättning. Samtidigt är det inte acceptabelt att utgå från att det är naturligt med en graviditet som är förknippad med problem och att Försäkringskassan på grund av det nekar ersättning.”

http://www.unt.se/debatt/gravida-far-inte-stallas-utan-trygghet-1168167.aspx 

Barns rättigheter måste bli verklighet

”Varje barn som lider är ett misslyckande. I ­Sve­rige måste kunskapen om Barnkonventionen öka.”

http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/Barns-rattigheter-maste-bli-verklighet/

Skärp lagen mot mobbning på jobbet

”Det är alldeles för lätt att komma undan med mobbning på jobbet. Det skriver Marta Obminska i en replik till Inge Ohlsson.”

http://www.unt.se/debatt/skarp-lagen-mot-mobbning-pa-jobbet-1112147.aspx

Vi fortsätter att ta vårt ansvar

”Arbetslinjen möjliggör fortsatta satsningar på vår gemensamma välfärd och skapar bäst möjligheter att utveckla Uppsala län och Sverige. Utan arbetslinjen blir det mindre pengar till skola, vård och omsorg. Därför är det så viktigt för oss att alliansen nu kan fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet och förutsättningarna för det lokala näringslivet.”

http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/Vi-fortsatter-att-ta-vart-ansvar/

Det ska bli lättare för studenter med barn

”Det ska bli lättare att vara både förälder och student.”

http://www.ergo.nu/debatt/20100915-vi-underlattar-for-studenter-med-barn

Tummen ned för butler i tunnelbanan

”Socialdemokraterna föreslår butlers i tunnelbanan i Stockholm. Vi moderater fokuserar på att förbättra villkoren för företagare [som redan idag verkar i bland annat där], stärka välfärden och sänka skatten för vanligt folk.”

http://www.unt.se/debatt/tummen-ned-for-butler-i-tunnelbanan-1017556.aspx

Värdefullt arbete för barnens bästa

”Barnen är vår framtid brukar det heta och det ligger mycket i det. Hur våra barn blir behandlade och vilka förutsättningar de får kan påverka dem under hela livet. Barnkonventionen fyller 20 år och förbudet mot aga av barn fyller 30 år – två viktiga milstolpar när det gäller barns rättigheter. Barnets bästa ska komma främst när det gäller beslut som rör barn.”

http://www.unt.se/debattspecial/vaumlrdefullt-arbete-foumlr-barnens-baumlsta-147498-default.aspx

Uppmärksamma våld mot kvinnor!

”Våld mot kvinnor är inte ett problem som är begränsat till personer som man inte känner utan finns i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. En tredjedel av alla kvinnor och flickor har någon gång utsatts för våld eller våldtäkt. När det gäller våld mot kvinnor så måste vi både ge utsatta kvinnor och deras barn stöd samt arbeta med att erbjuda behandling till ofta män som misshandlar.”

http://www.unt.se/debatt/uppmarksamma-vald-mot-kvinnor-96866.aspx

Bara fördelar med rut-avdraget

”2007 införde regeringen rut-avdraget, som gör det billigare att anlita hjälp i hemmet, till exempel med städning. Tack vare avdraget kan föräldrar få ytterligare tid med sina barn. Dessutom skapar rut-avdraget nya jobb.”

http://www.unt.se/debattspecial/bara-fordelar-med-rut-avdraget-735962.aspx

Alliansen satsar på trygghet för de äldre

”Alliansen i Uppsala kommun satsar på en tryggare och stabilare vardag för våra medborgare och inte minst människor som redan har det svårt.”

http://www.unt.se/nyheter/alliansen-satsar-paring-trygghet-foumlr-de-aumlldre-219261-Default.aspx