Företagarrådet

Företagarråden, nationellt och lokalt, består av moderater och företagare som jobbar tillsammans före ett bättre företagsklimat. Jag har varit med och lett Företagarrådet i Uppsala län i 4,5 år och suttit i Företagarrådets nationella styrelse.

Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter, upplever och som kräver en lösning. Genom de moderata Företagarråden får vi möjlighet att ta fram konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag.

Läs mer om Företagarrådet.